Bedriftsleder søker bedriftsleder

Samarbeid er den viktigste nøkkelen til innovasjoner og for å løse viktige utfordringer. Det sier konsernsjef i Moen Marin Group, Are Brekk. Han ønsker å møte andre beslutningstakere i næringslivet på den viktige næringskonferansen under Skreifestivalen.Marit Dille, daglig leder i NYN IKS.

Under Skreifestivalen, onsdag 18. mars, inviterer Nærøy næringsforening, Vikna næringsforening og Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) til næringskonferansen Namdalskysten mot 2025 – et hav av muligheter! Gjennom utarbeidelsen av regionens første felles næringsstrategi, har næringslivet selv definert Ytre Namdal som Matregionen og setter seg mål om doble den samlede matproduksjonen og ytterligere øke verdiskapingen. ­

– Gjennom fjoråret har næringslivet selv satt disse målene, og de har samtidig pekt på hvilke områder det må satses på. Næringslivet ønsker de neste ti årene å utvikle en bærekraftig blågrønn matregion preget av kunnskap, mangfold, samarbeid og utviklingsvilje, forteller daglig leder Marit Dille i NYN.

Samarbeid i praksis

Det er en visjon som konsernsjef i Moen Marin Group, Are Brekk, stiller seg bak. Registrert med nærmere 30 verv i næringslivet, står han sentralt i en rekke små og store innovasjons- og utviklingsprosjekter på tvers av bransjer i Matregionen.

– Samarbeid er den viktigste nøkkelen til innovasjoner, sysselsettingsvekst og økt verdiskaping. Samarbeidet må skje på flere nivåer, både mellom bedriftene, med det offentlige og med kunnskapsmiljøene. Nettopp derfor er det viktig at beslutningstakerne i bedriftene bruker samarbeidsarenaer som denne næringskonferansen, mener Brekk. Han mener det er spesielt viktig nå, når regionen skal ta i bruk en felles næringsstrategi og det framtidige korpset av næringsutviklere skal formes.

Bør ta styringen

Næringskonferansen presenterer nesten utelukkende nye samarbeidsløsninger for næringslivet i Ytre Namdal:

  • Strategisk næringsplan: Matregionen Ytre Namdal
  • Prosess for felles, regional næringsforening
  • Framtidens hjelpeapparat for næringslivet

– Det er nå vi former grunnmuren som vi skal bygge den framtidige veksten på. Derfor er det så viktig at beslutningstakerne i næringslivet er til stede på nettopp denne konferansen, mener Brekk.

Meld deg på her – gjerne i dag!

Brekk skal selv presentere resultater fra en undersøkelse om elevers motivasjon for å utdanne seg til jobb innen de viktige blå næringene i egen region. Konferansen tar også opp temaer som framtidens kompetanseutfordringer og lederutfordringer.

– De neste ti årene vil det bli skapt 1 000 nye arbeidsplasser i regionen. Det vil bli utfordrende å skaffe tilstrekkelig med arbeidsfolk og de klokeste hodene. Ytre Namdal vil møte stor konkurranse om arbeidskraften. Sammen står vi langt sterkere enn hver for oss, mener Marit Dille.

Næringskonferansen avsluttes med felles middag.

LES MER: Skreifestivalen krydrer suksessoppskriften