Viktig mellomlanding for Rørvik

Bedre rutetilbud, flere aktiviteter og ikke minst: Forlengelse av rullebanen til 1199 meter. Trinn 2 av utviklingsprosjektet Rørvik Lufthavn mellomlander nå – samtidig som prosjektlederen understreker betydningen av å holde både turtall og trykk oppe.– Fortsatt er det mange prosesser og avgjørelser som ikke er tatt ned. Med tanke på framtidig struktur i kortbanenettet og videre neste runde med Nasjonal Transportplan, perioden 2018 til 2023, er det viktig at regionen fortsatt følger nøye med i utviklinga og sørger for å holde den gode kompetansen som er utviklet oppdatert, framholder prosjektleder Per Arne Sørli. Namdalshagens representant i Ytre Namdal har hatt ansvaret for koordinering og prosjektledelse i den viktige prosessen med å utvikle regionens eneste flyplass.

Siden 2011 er det jobbet planmessig regionalt med tanke på styrking og videre utvikling av Rørvik Lufthavn. Like over nyttår ble trinn 2 av arbeidet som skjer i regi av regionrådet for Nærøy, Vikna og Leka – Kystgruppen – «tatt inn for landing».

Rutetilbud og forlengelse
Fokus for innsatsen i andre trinn har vært 3-delt: Rutetilbud/frekvens, nye aktiviteter ved lufthavna og ikke minst: Forlengelse av rullebanen fra 830 til 1199 meter. Grunnlagsarbeidet som er gjort betegnes både som nødvendig, og at det videre vil være aktuelt og «operativt» i flere år framover.

– Vår prosjektgruppe har bestått av fire, fem kjernemedarbeidere som har bygget opp solid kompetanse på fagfeltet. Videre har innleide aktører som Det norske Veritas og andre høykompetente foretak kartlagt faktiske forhold og skaffet dokumentasjon som vil ha betydning i videre prosesser med tanke på mulig utvidelse av rullebanen, forteller Sørli.

Dette inkluderer både kostnadsberegninger knyttet til utvidelse og omfattende områderegulering som vil måtte ligge til grunn om saken om utvidelse skulle tas så langt at det kommer til konsesjonssøknad opp mot Luftfartstilsynet.

– Så langt har en viktig forutsetning for å etablere konstruktiv dialog med Avinor vært at en fra prosjektets side har evnet å bygge opp en egen flyplassfaglig kompetanse – og videre sørget for å få utarbeidet faglig god dokumentasjon som underbygger faktiske forhold, muligheter og fortrinn for Rørvik Lufthavn inn i framtida, sier Sørli. Dette siste er ingen selvsagt ting, og er nå frukt av dedikert prioritering fra NYN, fylkeskommunen, Kystgruppen og fellesskapet Ytre Namdal.

– Vi må være våkne!
I forhold til dagens nasjonale situasjon rundt lufthavnene på kortbanenettet, understreker Per Arne Sørli igjen betydningen av å være våkne lokalt; samtidig som det faglige nivået også blir opprettholdt.

– Nye flytyper kan åpne for bedre kapasitet innenfor dagens banelengde. På den annen side vil utvidelse til 1199 meter blant annet åpne for langt mer fleksibel bruk og flere flytyper, sier prosjektlederen.

Per Arne Sørli
VÅKEN: – Ytre Namdal må fortsatt være våkne rundt regionens flyplass. I de prosessene som nå blir det ekstremt viktig å følge med, sier prosjektleder Per Arne Sørli.

Så langt har trafikk til og fra knutepunktet Værnes vært det sentrale for Rørvik Lufthavn, men i framtida kan Helgeland med Brønnøysund, Sandnessjøen og eventuelt en framtidig storflyplass ved Mo i Rana komme til å få betydning for flyplassen i Ytre Namdal.
Betydningen av flyplassen for regionen er godt dokumentert og forankret. Det tydeliggjøres gjennom den lange reiseavstanden i tid med alternativ transport til Værnes, samt at trafikken over Rørvik Lufthavn er om lag fire ganger større enn eksemplet Namsos; det målt ut fra befolkningsgrunnlaget i nedslagsfeltet. Et velfungerende flytilbud er også svært viktig for videre utvikling av næringslivet i regionen. Dette har næringslivet selv vært svært tydelig på i prosessen.

– Gjennom trinn 2 i utviklingsprosjektet er det altså lagt grunnlag for både en utvidet reguleringsplan for «nye Rørvik Lufthavn», samt at man faglig er i stand til å følge med på og gi innspill til det sentrale strukturutvalget som vil legge mye av rammene for framtidas luftfartstilbud, sier Per Arne Sørli.