Trenger 1000 nye ansatte

I løpet av den neste tiårsperioden må blå næring i Ytre Namdal rekruttere 1000 nye medarbeidere. Nå kartlegger bedriftene på egen hånd hva som skal til for å kapre fremtidens arbeidstakere.Det er kombinasjonen av naturlig avgang i arbeidslivet og egne ambisiøse vekstmål som er årsaken til at en samlet marin og maritim sektor spår et enormt rekrutteringsbehov i årene som kommer. Det lokale næringslivet ser blant annet for seg mer enn en dobling av verdiskapingen knyttet til matproduksjon. En stor del av denne veksten vil skje under havflata.

Vil vite mer

– Det er utfordrende å rekruttere nye medarbeidere, både når det gjelder fagarbeidere og de med høyere utdanning, sier personalsjef Frode Lauritzen i oppdrettsselskapet SinkabergHansen. Han mener at det er et paradoks at mange lokale ungdommer går gjennom 13 års utdanning uten å vite om verdiskaping og jobbmuligheter i den sjørettede delen av det lokale næringslivet.

– Vi trenger å vite mer om hvor vi står blant ungdommen. Derfor har en bredt sammensatt gruppe av bedrifter gått sammen om å starte en kartlegging av hva ungdommen vet om blå næring, om hvilke muligheter som finnes lokalt og hva som motiverer ungdommen når de skal velge utdannelse, sier Lauritzen.

Spør alle elever

Kartleggingen skjer i form av en spørreundersøkelse, som i disse dager skal besvares av samtlige ungdomsskole- og VG1-elever i Ytre Namdal og Bindal. Kartleggingsprosjektet er delfinansiert av det interkommunale omstillingsforetaket Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN).

– Vi ønsker at en større andel lokal arbeidskraft skal ta del i den rivende utviklingen i Ytre Namdal. Forhåpentligvis vil denne undersøkelsen bli starten på et større arbeid med å bygge opp omdømmet lokalt, sier konsernsjef Are Brekk i Moen Marin Group.

De to arbeidsgiverne sysselsetter til sammen 205 personer i Ytre Namdal. Nå ønsker både Moen Marin, SinkabergHansen og andre næringsaktører i distriktet en tettere kobling opp mot grunnskoler og videregående skoler i distriktet.

– Samtidig er dette et lite spark til egen bak også. Vi i næringslivet er nødt til å erkjenne at vi ikke har gjort nok for å vise oss fram for ungdommen. Det å jobbe med omdømme og rekruttering en av de viktigste investeringene en bedrift kan gjøre, sier Brekk.

– Svarene fra undersøkelsen blir et viktig verktøy for oss. Når vi skaffer oss innsikt om hva som påvirker valg av utdanning kan vi spisse arbeidet med å nå ut til ungdommen, sier Lauritzen.