Styremøte 18/02

Agenda: 1.Referat fra styremøte 17.12.14, Ottersøy 2.Orientering fra daglig leder 3.Behandling av samordnet enhet Ytre Namdal 4.Behandling av søknad, Norsk E-Læring, YNVS 5.Behanling av søknad «HideAway», reiselivsprosjekt 6.Eventuelt   180215_protokollAgenda:

1.Referat fra styremøte 17.12.14, Ottersøy

2.Orientering fra daglig leder

3.Behandling av samordnet enhet Ytre Namdal

4.Behandling av søknad, Norsk E-Læring, YNVS

5.Behanling av søknad «HideAway», reiselivsprosjekt

6.Eventuelt

 

180215_protokoll