Samarbeid om fisk falt i smak

Bedriften grep fatt i fisk og motiverte ungdommer. Det ga samarbeid mellom Rørvik Fiskemat og Ytre Namdal videregående skole (YNVS). Endelig resultat er god merkevarebygging, produktutvikling og motivasjon til å søke mer mot sjømatnæringa.– Vi har høstet veldig fine resultat av profilering, mer tilstedeværelse ute i markedet og ikke minst samarbeid med YNVS. Det sier en fornøyd prosjektansvarlig og til daglig økonomisjef i Rørvik Fiskemat, Sunniva Nicolaisen.

Rørvik Fiskemat startet i 2013 jobben med profilering og markedsarbeid med kontakt opp mot Oi! Trøndersk mat og drikke. Som følge av dette ønsket rørvikbedriften å profilere seg under messer i Trondheim.

– Vi innså våre begrensninger internt på slike utfordringer, og kom da fram til et opplegg for samarbeid med YNVS på dette, fortsetter Nicolaisen. I mars 2013 avviklet hun som prosjektleder et møte YNVS med skissering av planer og tilbakemelding begge veier.
Resultatet ble et opplegg for innføring i selskapet, samarbeid om produktutvikling – og ikke minst at elever skulle representere ut for forbrukere for å promotere. Videre hadde restaurant og matfag omvisning hos Rørvik Fiskmat; og motiverte elever kunne blant annet se fram til å delta i demojobbing og Trøndersk matfestival i Trondheim.

Smaksløker i arbeid
Senere ble det demoarbeid hos Rema-forretninger i trondheimsområdet, hvor fokus på lokal mat fra Trøndelag var et av budskapene fra utvalgte elever og salgssjefen i Rørvik Fiskemat. Våren 2013 hjalp YNVS til med å teste ut nye produkt fra Rørvik Fiskemat. Det med konkret tilbakemelding på smak, kryddertilsetninger og andre forhold.

– Dette var svært nyttig for oss, oppsummerer Sunniva Nicolaisen i sin prosjektrapport. Hun mener konkrete tilbakemeldinger utenfor «bedriftens fire vegger» i denne fasen var verdifullt. Sommeren 2013 var det så klart for en første felles opptreden på Trøndersk

Marianne Sørhaug og andre YNVS-elever har bidratt til markedsføringen. Nå viderefører Rørvik Fiskemat og YNVS samarbeidet. Foto: Lene Løkkhaug.
Marianne Sørhaug og andre YNVS-elever har bidratt til markedsføringen. Nå viderefører Rørvik Fiskemat og YNVS samarbeidet. Foto: Lene Løkkhaug.

matfestival, hvor en gruppe elever gjorde gode erfaringer i samspill med bedriften.
I etterkant av deltakelser og opptredener har det vært holdt evalueringer – noe som kom godt med under siste års matfestival, i 2014, hvor Rørvik Fiskemat virkelig fikk uttelling for målrettet arbeid over tid.

Mål nådd, mer samarbeid
– Fra bedriftens side har vi nådd de fleste av målene som i en tidlig fase ble satt. Synlighet i markedet, vårt konkrete prosjekt med merkevarebygging og produktutvikling – og ikke minst økt motivasjon for, og informasjon om, karrieremuligheter innen sjømatnæringa, melder Sunniva Nicolaisen.

Som praktisk forlengelse av samarbeidet i forprosjektet, er det nå inngått en konkret samarbeidsavtale mellom Rørvik Fiskmat og YNVS. Denne betyr fortsatte utplasseringer i bedriften, omvisninger i produksjon og fiskemottaket i Vandsøya.

– Produktutvikling og ideutveksling skal skje begge veier. Næringsliv og skole skal fortsette å promotere hverandre; det med tanke på videre god utvikling i regionen, sier prosjektansvarlig Sunniva Nicolaisen.

– Gjennom prosjektet kombinerer Rørvik Fiskemat merkevarebygging og rekruttering. Prosjektet har i tillegg bidratt til at Namdalskysten var med og representerte Trøndelag og Norge under Grüne Woche i Berlin. Slik sett harmonerer prosjektet svært godt med omstillingsselskapets satsingsområder, og dette er også årsaken til at vi har bidratt med økonomisk støtte, sier NYN-leder Marit Dille.