Nå kan du søke elektronisk

Søk om NYN-støtte på internett.Har du en fantastisk idé til et utviklingsprosjekt i marin eller maritim sektor, teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting eller reiseliv? Da kan det lønne seg å sende en søknad til Nyskaping og utvikling Ytre Namdal. Hvert år forvalter vi 6 millioner kroner, og store deler av denne summen tildeles næringsliv gjennom støtte til utviklingsprosjekter og kunnskapsutvikling.

Nå lanserer vi web-søknad! Søknader om prosjektstøtte kan nå sendes direkte på internett via Regionalforvaltning, og vi vil oppfordre alle til å bruke søknadsskjemaet på denne siden. Webskjemaet skiller ikke på forstudie, forprosjekt eller prosjekt, skriv derfor «ikke relevant» i feltene som ikke er relevant for din søknad.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du trenger hjelp til søknaden din. Vi minner samtidig om vår guide til søknadsskrivere, som du finner her.