Kaster loss i sommer

Lekas geologi settes i sentrum når båtruta Rørvik – Leka – Brønnøysund starter i juni.Ideen om en opplevelsesbasert båtrute på strekningen Rørvik – Leka – Brønnøysund ble lansert i 2014. Gjennom NYN-prosjektet «Utvikling av en opplevelsesbasert båtrute mellom Rørvik, Leka og Brønnøysund» har som mål å tilby et konkurransedyktig båttilbud mellom Rørvik og Brønnøsund i turistsesongen. Ved å knytte Sør-Helgeland og Ytre Namdal tettere sammen på sjøsida skal det bli enklere og mer attraktivt for blant annet sykkelturister å oppleve alt som regionen har å by på.

Gjennom forstudiet har NYN allerede analysert regionens reiselivsprodukter og markedsgrunnlag, samt intervjuet sentrale reiselivsaktører. Konklusjonen er at prosjektet er liv laga.

– Båtruta starter opp i juni, bekrefter Frode Lindberg, daglig leder i Kystriksveien Reiseliv AS. Denne uka reiser han til Leka for å møte de andre medlemmene i styringsgruppa i prosjektet.

– Leka blir på sett og vis rosinen i pølsa, sier Lindberg, og viser til øyas beint ut spektakulære geologi. De 500 millioner år gamle magmaforekomstene har allerede sikret Leka status som nasjonalt geologimonument. Det skal utnyttes til fulle.

– Vi legger blant annet opp til halvannen times rundtur der Lekas geologi står i sentrum, avslører Lindberg.

– En båtrute vil bidra til å utvikle Leka som reisemål. I et regionalt perspektiv er det viktig at man får på plass løsninger som knytter sammen tilbudene på begge sider av grensen, sier lekaordfører Per Helge Johansen. Han viser til at kommunen allerede samarbeider med Sør-Helgeland om storprosjektet Trollfjell Geopark.

Samtidig arbeides det med å sy sammen pakker både i Rørvik og Brønnøysund.

– Kontakten med reiselivet har vært tett gjennom hele prosessen. Vi planlegger dessuten workshops både i Rørvik og Brønnøysund for å jobbe videre med mulighetene, sier Lindberg.

I løpet av seks helger i perioden juni til august skal det gjennomføres 12 seilaser i det som blir en prøvesesong for prosjektet.

Siden oppstarten i 2010 har NYN støttet reiselivsaktører med 3,5 millioner kroner i økonomisk støtte til utvikling av reiseliv og opplevelsesbasert næring. Til sammen har støtten fra NYN utløst 11,2 millioner kroner i prosjektmidler, fordelt på 44 små og store reiselivsprosjekter i Nærøy, Vikna og Leka. I tillegg bidrar NYN med tilførsel av kompetanse og tilrettelegging for nettverksbygging mellom aktørene i næringa.

I tillegg til støtten fra NYN har prosjektet også mottatt økonomisk støtte fra Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.