Eventmakerne på Bakkan

Godt planlagte handelsaktiviteter – i nært samspill med lokalt idretts- og kulturliv – skal gi et løft til handel og vandel i Norges minste by.– Et godt omdømme for Kolvereid som attraktivt handelssted må komme som et resultat av langsiktig utviklingsarbeid, der alle jobber i felleskap mot samme mål.

Det sier Håvard Strøm. Lederen i Kolvereid handelstandsforening har stått i spissen for utviklingsprosjektet #Kolvereid:Bakkan Event. I 2014 mottok prosjektet 49 000 kroner i støtte fra Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN IKS) for å gjennomføre et forstudie. Nå er sluttrapporten klar.

– Målet med forstudiet er å legge til rette for en varig struktur fra 2016 som har som hovedoppgave å utvikle Kolvereid som et aktivt og attraktivt handelssted for bedrifter, lokalbefolkning og besøkende, sier Strøm.

Dyrker samarbeidet

Gjennom en markedskartlegging har prosjekteier Kolvereid handelsstandsforening undersøkt graden av samarbeid mellom eksisterende sentrumsaktører i Norges minste by. Konklusjonen er at frivillig sektor, reiselivet og det offentlige har et begrenset samarbeid med handelsstanden i byen. I undersøkelsen kommer det også fram at handelsstanden mangler tid og ressurser til å gjennomføre aktivitetstiltak på «Bakkan», som Sentrumsgata heter på folkemunne.

Samtidig er både frivillige, kommunen og reiselivsnæringen positive til å bidra til et tettere samarbeid med handelsstandsforeningen. Gjennom fellesmøter og intervjuer med aktører fra den lokale velforeningen, kommune, reiseliv, idrettslag og kulturorganisasjoner har prosjektet allerede dyrket fram flere spennende ideer om fellesaktiviteter i sentrum av Kolvereid.

Før jul ble samarbeidsånden testet ut i praksis. Da gikk partene sammen om å servere lokalbefolkningen et tradisjonelt julemarked med det aller beste fra den lokale handels- og kulturmenyen.

– Et særdeles vellykket forsøk, med veldig bra besøk og svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne, oppsummerer Strøm.

Vil stifte eventselskap

De gode erfaringene danner nå grunnlaget for en mer permanent fellesinnsats for sentrumsmiljøet på Kolvereid. I løpet av 2015 skal prosjektet teste ut flere spennende aktiviteter på Bakkan. Innen året er omme håper dessuten prosjektdeltakerne å ha stiftet et eget eventselskap med en egen «sentrumsgeneral» som skal planlegge og koordinere kombinerte handels-, messe- og kulturaktiviteter.

– Ved å koble handel med opplevelser fremmer vi Kolvereid som by og handelssted. Vi er kanskje minst i landet, men vi skal bli store på hjerterom, avslutter Strøm.