Alle gode krefter i én pakke

Økt kapasitet og bedre koordinering skal lokke enda flere turister til Leka.Det sørger den såkalte Leka-pakka, et initiativ fra Innovasjon Norge, for. Pakkeløsningen skal bidra til å øke overnattingskapasiteten i kommunen.

– Vi så at kapasiteten på de etablerte overnattingsstedene er sprengt om sommeren. Derfor har vi gått inn med et spesialopplegg, sier Ragnar Hauge i Innovasjon Norge til Namdalsavisa.

Gjør butikk av tomme hus

Gjennom Leka-pakka inviteres gårdbrukere og andre med ledige eiendommer til å tilrettelegge disse for overnatting. En egen driftssentral skal også etableres, med formål om å ta seg av alt det praktiske; fra markedsføring og booking til servering og andre kortreiste opplevelser. Innovasjon Norge lokker på sin side med å dekke 35 prosent av investeringskostnadene (maksimalt 700 000 kroner) til de som enten pusser opp eller bygger nytt for alle som vil besøke «Sagaøya».

LES MER: NYN satser tungt på reiselivet på Leka

Og responsen har vært enorm: Til nå har 26 personer meldt seg til tjeneste for reiselivet i kommunen som ved siste opptelling hadde 574 innbyggere.

– Det at så mange vil være med på opplegget rundt Leka-pakka, er helt utrolig. Dette kommer til å bli en stor styrke for Leka i årene som kommer, sier ordfører Per Helge Johansen.

Sammen med resten av administrasjonen skal han nå gjennomgå søknadene fra alle som vil være med på å fylle pakken med innhold.

– Leka er brohodet

Reiseliv er ett av fire satsingsområder for det regionale omstillingsforetaket NYN. Fjoråret ble et et historisk toppår for økonomisk støtte ffra NYN til reiselivet i regionen, med til sammen 1,2 millioner kroner i støtte til ulike prosjekter. Av dette har rundt halvparten havnet på Leka. Det er slett ingen tilfeldighet at NYN har et skarpt fokus på distriktets desidert minste kommune når det kommer til utvikling av bærekraftige arbeidsplasser i turistnæringa, skal vi tro daglig leder Marit Dille.

– De naturgitte forutsetningene danner grunnlaget for et sterkt reiselivsprodukt. Leka er brohodet for framstøtet som NYN gjør på reiseliv. Det skyldes også at Leka er en kommune der aktørene selv aktive og kommer opp med en rekke gode prosjektideer, konkluderer Dille.

LES MER: Leka blir rosinen i pølsa for ny båtrute