Ledelse kan læres – på Nordøyan!

I vår kan du studere ledelse på idylliske Nordøyan. Fredag er siste frist for påmelding.Lederutviklingsprogrammet «Nordøyanstudiet» er utviklet av HiNT i samarbeid med Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal (NYN IKS) og Vikna Næringsforening. Studiet baserer seg på et velprøvd konsept som blant annet er gjennomført i flere runder ved Skogmo Industripark i Overhalla.

– Nå tar vi med oss de positive erfaringene til Ytre Namdal, forteller Aina Hildrum, høgskolelektor ved HiNT og daglig leder for Partnerskap Namdal.

To av de tre studiesamlingene er lagt til vakre Nordøyan i Vikna kommune. Opplegget er tilrettelagt for personer i fullt arbeid, med tre ulike moduler som til sammen tilsvarer 60 studiepoeng. Den første modulen – Praktisk ledelse 1 – avvikles i løpet av våren og gir 10 studiepoeng- I løpet av våren får studentene grunnleggende innsikt i fagområdene ledelse, strategi og økonomistyring.

Tilpasset lokale behov

«Nordøyanstudiet» er en oppfølging av et rekrutterings- og kompetanseutviklingsprosjekt som Vikna næringsforening har gjennomført innenfor TIFT-bransjen

Undervisningen foregår på idylliske Nordøyan i Vikna. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Undervisningen foregår på idylliske Nordøyan i Vikna. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

(teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting), kommunal sektor og havbruksbedrifter i regionen, på vegne av NYN.

– Studiet er skreddersydd ut fra behovene i bedriftene i Ytre Namdal, sier Jahn Tharaldsen, daglig leder i Vikna Næringsforening.

I de neste modulene kan studentene blant annet fordype seg i prosjektledelse, strategi, kvalitetsledelse, kontraktsledelse, praktisk styrearbeid, prosessledelse og logistikk.

Styrker konkurransekraften

– Alle bedrifter har behov for kunnskap gjennom hele verdikjeden, enten det er på produksjons- eller ledelsesnivå, og derfor er dette et positivt tilskudd til næringslivet i regionen. Et desentralisert og tilrettelagt opplegg i Ytre Namdal vil senke terskelen for kompetanseheving i bedriftene. Vi har allerede mange dyktige ledere i regionen. Disse får nå muligheten til å oppdatere kunnskapen sin, samtidig som personer uten formell utdanning får mulighet til faglig og karrieremessig utvikling, sier Ragnar Sæternes i NYN.

– Økt kompetanse vil gjøre bedriftene mer fleksible og robuste, og kunnskapen sannsynliggjør i tillegg større konkurransekraft, understreker Sæternes.

Siste frist: 9. januar

Første studiesamling går av stabelen i uke 7. Går du med en leder i magen bør du ta kontakt med Marit Dille (NYN) eller Jahn Tharaldsen (Vikna Næringsforening) innen påmeldingsfristen førstkommende fredag.

– Studiet retter seg primært mot ansatte i TIFT-bransjen og kommunal sektor. Likevel åpner vi for en bredere deltagelse hvis kapasiteten tilsier at dette kan gjøres. Jeg vil derfor oppfordre alle som føler seg kallet til å søke, sier Tharaldsen.

Vil du vite mer? Under denne artikkelen finner du en brosjyre med alt du trenger å vite om studietilbudet.