Kundesentersatsing gir vekst

Kolvereid-bedriften Fornøyde Folk AS har vokst seg store på salg av avisabonnement. Nå skaffer bedriften seg flere bein å stå på. Dermed kan det bli enda flere fornøyde folk på Solsida.Siden oppstarten i 2007 har Fornøyde Folk lagt stein på stein og tenkt kvalitet foran kvantitet. Lokal forankring, et godt omdømme og fokus på de ansatte har resultert i at bedriften i dag gir arbeid til rundt 30 ytternamdalinger. Lokalene på Solsida like utenfor Kolvereid sentrum er også utsmykket med to utgaver av de ettertraktede Gaselle-diplomene.

 
Viktig støtte

 
De ansatte i bedriften er i all hovedsak sysselsatt med utgående telefonsalg for avisbransjen. For ett år siden satte Fornøyde Folk-gründer Ronny Aardal og administrasjonsleder Odd Steinar Olsen i gang et prosjekt som skal gi bedriften flere bein å stå på, gjennom også å tilby et bredt spekter av kundeservicetjenester til samme bransje. Prosjektet fikk i 2014 585 000 kroner i støtte fra Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal (NYN IKS).

NYN_Fornøyde_Folk_miljø
Fornøyde Folk ble etablert i 2007 med mål om å etablere noen få arbeidsplasser i Norges minste by. I dag sysselsetter bedriften 30 personer.

– Vi har bevist det aller meste når det gjelder salg av avisabonnement. Nå er strategien å tilby en mer allsidig portefølje av kundesentertjenester. Uten støtten fra NYN hadde vi sannsynligvis ikke satset på samme måte, sier daglig leder Ronny Aardal, som understreker at utviklingsprogrammet har bidratt med mer enn å legge pengene på bordet.

 
NYN har vært en veldig god sparringpartner gjennom hele prosessen, og bidratt med gode drøftinger omkring videreutvikling og drift. For en utviklingsbedrift som Fornøyde Folk er det veldig viktig at et slikt nøytralt miljø finnes i Ytre Namdal, sier Aardal.

 
Langsiktig satsing

 
I løpet av 2014 har Fornøyde Folk testet ut tekniske løsninger og gjennomført en pilot med en utvalgt kunde.

 
– Et moderne kundesenter handler om å håndtere et bredt spekter av inngående henvendelser fra kunder, både via telefon, SMS, mail og chat. Avisbransjen har fått mange nye elektroniske avisprodukter. Våre ansatte er nå ferdig opplært på systemer og produkter, og står parat til å tilby en fleksibel bemanningsløsning. For de som jobber her betyr satsingen også en mer allsidig arbeidsdag, en verdifull tilleggseffekt, forklarer Aardal.

 
Fornøyde Folk har allerede etablert tre nye årsverk som en direkte konsekvens av prosjektet. Og flere kan det bli, for en avisbransje i omstilling ser seg nå om etter kostnadseffektive måter å møte kundene på.

 
– Dette er et langsiktig utviklingsarbeid. Det er vanskelig å si noe konkret om hvor stort omfanget blir. Men vi er i posisjon til å levere i et nytt marked, og har helt klart vekstambisjoner, fastslår administrasjonsleder Odd Steinar Olsen.

 
Fornøyde Folk er i dialog med både eksisterende og nye kunder om å levere kundesentertjenster. Ifølge Olsen har man konkrete utsikter til ytterligere oppbemanning allerede i år.