Hodejakt i trønderhovedstaden

Hvordan sikre at kompetent arbeidskraft fortsatt kommer til Ytre Namdal? Ved å reise dit arbeidskraften finnes, selvsagt.Et lokalt næringsliv i vekst krever tilgang på gode hoder. Og det er nettopp de gode hodene som er i fokus når næringslivet i Ytre Namdal reiser til Trondheim for å gjøre seg lekker for avgangsstudentene i Norges fremste og mest allsidige studentby.

– Trøndelagsdagen arrangeres hvert år, og samler flere tusen avgangsstudenter. Når de nå skal ut i arbeidslivet, er det viktig å profilere Namdalskysten som en attraktiv region å bo og arbeide i, sier Jahn Tharaldsen, daglig leder i Vikna Næringsforening. Selv om han i sitt daglige virke naturlig nok fokuserer mest på næringslivet i egen kommune, møter han trondheimsstudentene som ambassadør for hele regionen.

– Det aller viktigste er å vise fram mulighetene som ligger langs Namdalskysten. I kampen om de gode hodene er det helt avgjørende at vi synliggjør hele distriktet som en sammenhengende bo- og arbeidsregion med fantastiske muligheter. Bare slik kan vi opprettholde verdiskaping, vekst og konkurransekraft i Ytre Namdal, understreker Tharaldsen.

Gjennom en samarbeidsavtale med JobbiNT representerer næringsforeninga i Vikna bedrifter i hele Ytre Namdal i rekrutteringssammenheng.

– Fra vårt ståsted er vi svært tilfredse med den jobben Vikna Næringsforening gjør for å rekruttere ny arbeidskraft til Ytre Namdal. Dette arbeidet er veldig viktig for at omstillingsarbeidet i Ytre Namdal skal nå sine overordnede mål, sier Marit Dille, daglig leder i Nyskaping og Utvikling i Ytre Namdal (NYN IKS).

Trønderlagsdagen går av stabelen 22. januar på Clarion Hotel & Congress.