Engasjert ungdom!

Hvordan skal vi forme framtida i Ytre Namdal? Ved å snakke med framtidas folk, selvsagt!Ungdom fra Nærøy, Vikna, Bindal og Leka møtte opp i stort antall da Nærøy ungdomsråd var vertskap for Ungdomskonferansen 2015 på Kolvereid. Der møtte de politikere, næringsliv og utviklingsaktører for å gi sitt syn på hva som skal til for å skape bolyst og verdiskaping i årene som kommer.

2015-01-05 10.56.38
I overkant av 90 deltakere fra Nærøy, Vikna, Leka og Bindal deltok på mandagens ungdomskonferanse på Kolvereid.

 

Engasjerte og ambisiøse

Bakteppet for konferansen er Strategisk næringsplan Ytre Namdal 2015 – 2025. Den aller første næringsstrategien for hele Ytre Namdal er ført i pennen av det interkommunale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN), på vegne av Nærøy, Vikna og Leka kommuner.

– Strategisk næringsplan gjenspeiler bedriftenes ambisjoner for mat-, industri- og serviceregionen Ytre Namdal i den neste tiårsperioden, sier NYN-leder Marit Dille.

LES MER: Dobler matproduksjonen neste ti år

Ungdommen viste på sin side at det heller ikke skorter på ambisjonene blant de som skal stå for verdiskapingen i framtida. Men det er ingen selvfølge at alle velger å bosette seg i Ytre Namdal etter endt utdanning. Raskt bredbånd, gode veger og allsidige muligheter på fritida øker likevel mulighetene betraktelig. Det gjør også tilgangen til utfordrende jobber, butikker og et godt utbygd tjenestetilbud.

Mulighetenes marked

2015-01-05 11.22.39
Lars Berg-Hansen har allerede tatt med seg kompetanse og gründerånd tilbake til heimbygda.

Framtidas arbeidsplasser i Ytre Namdal skapes i dag, i brytningen mellom naturressurser, næringsliv og menneskelige ressurser. I sistnevnte kategori har den blå delen av næringa behov for arbeidskraft med allsidig utdanning og kompetanse, understreket personalsjef Frode Lauritzen i SinkabergHansen.

Lars Berg-Hansen har allerede grepet mulighetene. Bindalingen har tatt med seg havbruksutdanningen hjem, og gjennom sitt eget firma NorseAqua satser han knallhardt på å bli best i verden på havbruksteknologi. Mandag delte han sine tanker om framtida med unge og voksne på ungdomskonferansen.

Ser ikke kommunegrensene

I løpet av konferansen ble det også avholdt en uformell folkeavstemning om kommunesammenslåing i Ytre Namdal og Bindal. Resultatet viser at det går mot sammenslåing hvis de unge får bestemme: I overkant av 50 prosent av de frammøtte stilte seg på ja-sida, 23 prosent stemte nei, mens 26 prosent fremdeles sitter på gjerdet.

2015-01-05 13.23.52
Ungdommene er ikke overbevist om at vi fortsatt trenger fire ordførere. Per Helge Johansen (Leka), Steinar Aspli (Nærøy). Reinert Eidhaug (Vikna) og Petter Bjørnli (Bindal) satte likevel pris på tydelige tilbakemeldinger