Eksportbibel blir gratis

Tidligere har det kostet penger å få innblikk i hemmelighetene. Nå får alle med eksportambisjoner gratis tilgang til «bibelen».Eksporthåndboken gir tilgang til verdifull informasjon om rammebetingelser og regelverk for eksport til hele 190 markeder verden over. Det er viktig å være bevisst de ulike eksport- og importbestemmelsene som gjelder i de ulike markedene, ettersom de er med på å bestemme bedriftenes konkurranseevne i det aktuelle markedet. I Eksporthåndboken finner du kvalitetssikret informasjon som kan hjelpe deg til å velge riktig marked.

Eksporthåndboken har tidligere vært en betalingstjeneste som norske bedrifter har abonnert på, men fra i år er denne informasjonen fritt tilgjengelig på nett.