Holder trykket oppe etter nedleggingsvarsel

22 arbeidsplasser er i faresonen etter at inkassoselskapet Intrum Justitia AS i Rørvik mistet sin viktigste kunde. – Når bransjen nå står overfor utfordringer er det enda større grunn til å holde trykket oppe, sier NTN-leder Marit Dille.22 ansatte i Intrum Justitia kan miste jobben etter at Telenor har sagt opp avtalen med inkassoselskapet. Ifølge Marit Dille, daglig leder i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN), er nyheten et tilbakeslag. Omstillingsselskapet har TIFT-bransjen (teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting) som ett av fire satsingsområder. NYN har som mål å legge til rette for 100 nye arbeidsplasser i TIFT-sektoren.

– Overraskende og trist. Med de ambisjonene vi har på egne og bransjens vegne blir det ekstra utfordrende å bidra til vekst i bransjen, men nyheten om at Intrum Justitia vurderer å legge ned Rørvik-avdelingen viser noe av kompleksiteten i TIFT-sektoren, sier Dille.

Fortsatt vekstambisjoner

Hun understreker at NYN vil fortsette å jobbe videre med etablering av nye TIFT-arbeidsplasser, uavhengig av hvilken beslutning Intrum-ledelsen tar for avdelingen i Rørvik.

– Omstillingsprogrammet har fått økt rammen med én million, og 2014 har vært et satsingsår med tanke på vår støtte til prosjekter og tiltak i TIFT-sektoren, sier Dille.

Til tross for at TIFT-bransjen i dag sysselsetter rundt 350 personer, er det ikke første gang man opplever tilbakeslag. Så sent som i 2013 ble 55 ansatte rammet da Teleperformance la ned sin kundesentervirksomhet i Rørvik. NYN involverte seg da i flere tiltak og prosjekter for å sikre nye jobber til de ansatte. Blant annet bidro omstillingsselskapet med nærmere en halv million kroner til prosjektet «Sincos Web». Prosjektet resulterte i bedriften Nettkompaniet, som i dag sysselsetter fire personer på heltid. Selskapet har ambisjoner om å bli Norges ledende leverandør av nettsider, og ser for seg en kraftig vekst i antallet ansatte i årene som kommer.

TIFT-klyngen i Ytre Namdal sysselsetter rundt 350 personer.
TIFT-klyngen i Ytre Namdal sysselsetter rundt 350 personer.

– For NYN var det interessant at Sincos tok vare på ressurser og kompetanse fra Teleperformance, samtidig som bedriften har skapt nye og bærekraftige arbeidsplasser. Det er i omstillingsprogrammets ånd. Det er dessuten oppløftende å se at en bedrift med lokalt eierskap kan hevde seg i et nasjonalt marked, sier Dille.

Bidrar positivt

Også i forslaget til strategisk næringsplan for Ytre Namdal (SNP) peker NYN på klyngen av teknologibedrifter én av nøklene til fortsatt vekst i Ytre Namdal.

– Sektoren bidrar positivt til arbeidsmarkedet, særlig med tanke på at de rekrutterer kvinner og unge personer i stor skala. Når bransjen nå står overfor utfordringer er det enda større grunn til å holde trykket oppe. Bransjen står dessuten for lederskap og en gründer- og prestasjonskultur som det er all grunn til å bygge videre på, sier Dille.

Strategisk næringsplan Ytre Namdal 2015-2025 – strategisk del – UTKAST