Forberedt på ny båtforskrift

Ytre Namdal står godt rustet når en ny bygge- og tilsynsforskrift for arbeidsbåter trer i kraft 1. januar 2015.  Les mer om det nye regelverket for båter mellom 8-24 meter her.I samarbeid med Per Olav Jakobsen ved Sjøfartsdirektoratets stasjon i Rørvik og Gøran Indergård ved Rørvik Maritime & Marine Center AS, holdt NYN IKS i dag et orienteringsmøte om ny bygge- og tilsynsforskrift for arbeidsbåt mellom 8-24 meter.

Gøran Indergård orienterte om den nye forskriften som trår i kraft fra nyttår. Foto: Ragnar Sæternes
Gøran Indergård orienterte om den nye forskriften som trår i kraft fra nyttår. Foto: Ragnar Sæternes

Et 30-talls tilhørere deltok på møtet, hvor det også ble gitt orientering rundt pågående arbeid med utforming av kompetansekrav for mannskap om bord i arbeidsbåter. Det er så langt gjennomført tre pilotkurs med til sammen 58 deltakere i Norge, hvorav ett er gjennomført ved Ytre Namdal videregående skole. YNVS og Val videregående skole vil få godkjenning for å kunne tilby kompetansegivende kurs i vår region.

Last ned presentasjonen fra RMMC AS på lenken under artikkelen.