Anteo får 5,95 forsknings-millioner

Forskningsrådets Maroff-program (marin virksomhet og offshore-installasjoner) gir til sammen 26 millioner kroner til seks prosjekter som skal gi bedre havbruksteknologi. Ett av prosjektene hører hjemme i Ytre Namdal.Blant mottakerne av forskningsmidler er Rørvik-baserte Anteo AS, som blant annet utvikler nye løsninger for smitteforebygging mellom havbruksanlegg og fartøy. Det interkommunale omstillingsprogrammet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) ga allerede i 2013 økonomisk støtte til utviklingen av selskapets løsninger.

Utvikler «operasjonssentral» for laksen

Maroff-støtten fra forskningsrådet betyr at Anteo AS får 5,95 millioner kroner, fordelt på 2015 og 2016. Utviklingsprosjektet har et totalbudsjett på 12,4 millioner kroner.

– Maroff-midlene er av stor betydning for de ambisjonene vi har, sier prosjektleder Terje Sæternes.

Ambisjonene han viser til går rent konkret ut på å utvikle et internettbasert sanntidssystem for overvåkning og vurdering av aktiviteter i havbruksnæringa. Sammen med nye risikoreduserende tiltak skal teknologipakken sørge for bedre samhandling og økt sikkerhet i havbruksnæringa.

– Det kan for eksempel handle om hvordan vi overvåker og vurderer risikoen for smittespredning mellom havbruksanlegg og fartøy, sier Sæternes.

Anteo AS ble stiftet i november 2012 av Terje Sæternes og Svein Vegard Volden. Tospannet har fått med seg tunge aktører innen forskning, teknologiutvikling og oppdrett i utviklingen av den nye «operasjonssentralen» for havbruksnæringa: På partnerlista har de fått med seg både Sintef og teknologiselskapet Kongsberg Seatex. Videre er lokale og nasjonale aktører fra oppdrett og havbruksservice med på laget.

Samarbeid er nøkkelen

Forskningsrådets utlysning var spesielt rettet mot oppdrettsteknologi og fartøyer til bruk i havbruksnæringen. Det ble også åpnet for at innovasjonsprosjektene kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, forutsatt at de samtidig inneholdt en betydelig forskningskomponent.

– Målet med utlysningen var å få inn prosjekter for å utvikle havbruksteknologi som kan bidra til bærekraftig utvikling av havbruksnæringen, forteller Kjell Naas og Sigurd Falch som er koordinator for henholdsvis Havbruksprogrammet og Maroff-programmet. Utlysningen er et samarbeid mellom disse to programmene og et ledd i arbeidet med å få til mer samarbeid mellom leverandørene til de store havbaserte næringene.

– Partnerskapet er helt avgjørende for at vi skal nå målsetningene våre. Ikke minst er det fruktbart at oppdrettsnæringa er med, for prosjektet er et resultat av reelle behov og nye krav til næringa, sier Sæternes.