Samarbeidet seg til gaselletoppen

Oppdretternes Miljøservice AS troner på toppen i årets gasellekåring i Nord-Trøndelag.Det er avisen Dagens Næringsliv som hvert år kårer det de mener er de beste vekstbedriftene på fylkes- og landsbasis – såkalte gaseller. På topp i Nord-Trøndelag troner Oppdretternes Miljøservice AS (OMS). Bedriften er et resultat av et banebrytende samarbeid mellom seks oppdrettere i Ytre Namdal.

Samarbeid gir fordeler
– Ved å gå sammen sånn som vi har gjort, oppnår vi stordriftsfordeler som hver og én av oss hadde vært for liten til å klare alene. Samarbeidet er nok ganske unikt, det ringte nettopp en oppdretter fra Vestlandet som ville vite mer om hvordan vi hadde klart det, sier Tore Holand i Midt-Norsk Havbruk til Dagens Næringsliv. Bedriften han leder eier OMS sammen med Sinkaberg-Hansen, Salmonor, Emilsen Fisk, Bjørøya Fiskeoppdrett og Val VGS.

Det var behovet for mer effektiv frakt av levende laks som i kombinasjon med kampen mot lakselusa som førte de seks aktørene sammen i 2010. OMS står for innleie og dirigering av brånnbåter på vegne av eierne i selskapet.

Enorm vekst
Tallenes krystallklare tale viser at samarbeidsoppskriften gar gitt en formidabel omsetningsvekst det siste regnskapsåret – fra knapt 12 millioner kroner i 2012 til nærmere 102 millioner kroner i fjor. Det tilsvarer en omsetningsvekst på 787 prosent. Tilsvarende vekst siden oppstarten i 2010 er 3300 prosent.

Slett ikke dårlig, særlig ikke i en bedrift som inntil nylig hadde kun én ansatt.

– De økte inntektene skyldes økt leie av brønnbåt, både til frakt av laks og ikke minst til avlusningsaktivitet. Denne leien betaler selskapene til oss, i stedet for å leie brønnbåt direkte. De ble mye å ta hånd om for én mann, og i august i år ble det ansatt en person til som jobber med økonomi og regnskap, sier daglig leder i OMS Gudbrand Sørheim til DN.

Eksempel til etterfølgelse
OMS står også for en del andre fellesinnkjøp, blant annet av lusespisende leppefisk. Selskapet har også deltatt aktivt i innovasjon av Skamik, en helt ny og NYN-støttet mekanisk lusespyler.

– Vi samarbeider om en del andre ting også, for eksempel inn mot offentlige myndigheter. Det vi har fått til er et eksempel til etterfølgelse.

Hva er en gaselle?
Årets gasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet. Det kåres det Dagens Næringsliv kaller «gasellevinnere» blant «gasellebedrifter» i samtlige av landets 19 fylker, fylkesvinnerne konkurrerer samtidig om utmerkelsen «årets gasellebedrift» eller «årets gaselle». Utmerkelsen ble første gang utdelt i 2003.

For å bli en gasellebedrift må bedriften vise til omsetningsvekst hvert av de siste fire årene, dobling av omsetningen siste fire år og positivt driftsresultat i alle de siste fire årene.