NYN holder stø kurs mot målet

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) er i ferd med å nå målene for omstillingsarbeidet, konkluderer fersk vurdering.I en omstillingsprosess må man av og til stoppe opp og gjøre opp status for arbeidet man driver med. Og det er nettopp det NYN har gjort i forbindelse med den fjerde programstatusvurderingen av det interkommunale omstillingsforetakets virksomhet. Et vurderingsteam, bestående av omstillingsledelsen, rådgiver fra Innovasjon Norge og en ekstern prosesskonsulent, konkluderer med at «NYN arbeider meget godt, målrettet og profesjonelt, og er i ferd med å oppnå målene for omstillingsarbeidet».

På riktig kurs
Jeg er veldig godt fornøyd med måten NYN jobber på. Programstatusvurderingen er en bekreftelse på omstillingsprogrammet er på riktig kurs, og det er betryggende, sier Nærøy-ordfører og NYN-medeier Steinar Aspli.

– NYN har tatt en aktiv og proaktiv rolle i omstillingsarbeidet i regionen, og da er det ekstra givende for eierne å involvere seg i vurderingsprosessen. Slik skal og bør det være, fortsetter Aspli.

Bidrar med penger og kunnskap
Programstatusvurdering er et vurderingsverktøy utviklet av Innovasjon Norge, og gjennomføres av alle omstillingsområder i oktober/november hvert år. Ved hjelp av et vurderingsskjema som Innovasjon Norge har utviklet, vurderer teamet omstillingsorganisasjonens arbeid på 12 ulike indikatorer: seks av dem går på omstillingsprosessen, og de siste seks vurderer effekten av omstillingsarbeidet. Prosessindikatorene vektlegges de to første årene av omstillingsperioden. I de siste fire (evt. to) årene vil det være større fokus på hva som kommer ut av omstillingsarbeidet, og da blir effektindikatorene de viktigste.

– Samtidig som vi scorer høyt på tiltakene, er vi ikke i mål med effektene. Ytre Namdal som region er likevel mye mer robust enn tidligere. Vi ser mange indikatorer på at det er gunstig å ha tilgang på de midlene og ressursene som et omstillingsprogram gir i en vekstregion som Ytre Namdal, sier NYN-leder Marit Dille.

LES MER: Dobler matproduksjonen neste ti år

Flere jobber, verdiskaping og befolkningsvekst
Det overordnede målet for utviklingsarbeidet i Ytre Namdal er å bidra til etablering av 250 lønnsomme arbeidsplasser, styrke verdiskapinga og bidra til en positiv utvikling i regionens samlede folketall.

«Programmet er på god vei til å oppfylle dette», konkluderer programstatusvurderingen, som også gir konkrete anbefalinger om de videre arbeidet.

– Det er gode anbefalinger som vi tar med oss inn i 2015, sier Dille.