Forskningsmillioner til YN-bedrifter

Utviklingsorienterte bedrifter i Ytre Namdal skal samarbeide med forskere og industripartnere i utviklingen av ny kunnskap om havbruk til havs.Tilgang til sjøarealer er avgjørende for å nå myndighetenes og havbruksnæringas vekstmål. Samtidig gjør tøffe vind-, bølge- og strømforhold store deler av kysten utilgjengelig for industriell oppdrettsproduksjon.

Ny kunnskap gir vekstmuligheter
Sammen med Sintef Fiskeri og havbruk og en rekke industripartnere skal YN-bedriftene Marin Design, Anteo og AQS drive forskningsbasert innovasjon av nye løsninger for eksponerte havbruksoperasjoner. Det er Sintef som er vert for EXPOSED, det nye senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som får 200 millioner kroner over åtte år for å styrke arealtilgangen.

I senteret skal de samle kunnskap fra akvakultur, maritim og offshore for å muliggjøre sikker og bærekraftig sjømatproduksjon i utsatte kyst- og havområder. I Norge har vi allerede oppdrett på eksponerte lokaliteter, så eksponerte at grunnleggende operasjoner som å gjennomføre inspeksjoner, eller behandle eller hente fisk kan være vanskelige i lengre perioder av gangen. Gjennom å la næringsaktørene dele erfaring og lære fra andre næringer, er målet å utvikle konsepter som bidrar til en sikker og effektiv produksjon hvor menneskelig sikkerhet og fiskens velferd er ivaretatt i alle ledd.

YN tar innovasjonsposisjonen
– Denne tildelingen er en svært positiv nyhet for Ytre Namdal. Industripartnerne har mye å si for fokus og retning på forskningen. Med bedrifter fra Ytre Namdal med på laget kommer regionen på innsida av et sentralt forskningsmiljø, og tar dermed en posisjon innen innovasjon og nyskaping av løsninger som vil bli svært viktige for å nå de vekstmålene vi har satt oss, sier Rangnar Sæternes, prosjektkoordinator for marin og maritim sektor i NYN.

Les mer om EXPOSED på Sintefs nettsider.