Ytternamdalske visjoner til hovedstaden

NYN presenterte muligheter og utfordringer i reiselivet under konferanse i Oslo.Ytre Namdal ble plukket ut til å representere reiselivssektoren da Omstillingskonferansen 2014gikk av stabelen i Oslo i forrige uke. Konferansen arrangeres årlig i regi av Innovasjon Norge.

– Målet var å presentere hva vi har fått til og hvilke utfordringer vi har i Ytre Namdal. Det at vi blir spurt om å presentere vårt arbeid ser jeg som en anerkjennelse av at det som er gjort på reiselivsfronten også kan være et eksempel for andre omstillingsregioner, sier NYNs reiselivskoordinator Renate Strand.

NYN utarbeidet i 2013 en egen reiselivsstrategi for Ytre Namdal.
NYN utarbeidet i 2013 en egen reiselivsstrategi for Ytre Namdal.

Reiseliv er ett av i alt fire satsingsområder for omstillingsarbeidet i NYN. Det interkommunale omstillingsforetaket utarbeidet i 2013 en reiselivsstrategi som senere ble vedtatt i kommunestyrene i Vikna, Nærøy og Leka.

– Vår strategiske tilnærming har vært litt annerledes enn hvordan man har gjort det mange andre steder, sier Strand. Under konferansen i Oslo understreket hun reiselivets effekt ut over det rent økonomiske.

– De sosiale ringvirkningene og betydningen for øvrig tjenestetilbud og attraktivitet er betydelige. Det er på mange måter svaret på hvorfor NYN har reiselivet som et satsingsområde, sier Strand.