Vokser best i saltvann

Blå Konferanse 2014: Vegard Helland har klokkertro på verdiskaping og vekst i Ytre Namdal. Konserndirektøren mener at regionen er et eksempel til etterfølgelse på næringsfronten.Som konserndirektør for næringslivet i Sparebank1 SMN – Midt-Norges desidert største finanskonsern – arbeider Vegard Helland tett på mange av de største aktørene i trøndersk næringsliv. Det var med andre ord verdt å lytte ekstra godt da han gjorde opp status for trender og utvikling i marin sektor på dag én av Blå Konferanse.

– Jeg pleier å trekke fram to eksempler på god lokal verdiskaping. Den ene er Sunnmøre, som alle vet hva står for. Den andre er Ytre Namdal. Her finnes det gode klynger og vilje til å samarbeide. Det gir et enormt potensial for næringsutvikling og vekst, sa Helland til en mer eller mindre fullsatt Norveg-sal.

Veksten fortsetter
I løpet av 2012 og 2013 sto havbruksnæringa i Norge for en vekst på smått utrolige 40 prosent. Selv om næringa nå preges av usikre tider, føler Helland seg sikker på at marin sektor vil bidra med verdiskaping, innovasjon og sysselsetting også i årene som kommer.

– Den største verdiskapingen ser vi i alt som har med saltvann å gjøre. Fra bankens side ser vi positive utviklingstrekk for havbruk, og vi har sterk tro på at lakseprisen vil komme tilbake og at aktørene vil tjene gode penger framover, lød spådommen fra Helland. Han mener at hele verdikjeden; rogn, smolt, fôr og tilvekst, brønnbåthåndtering, slakting, foredling, salg, og uttransport preges av spennende utviklingstrekk.

– På servicesiden og i brønnbåtflåten ser vi mer skreddersøm og økende profesjonalisering. Utviklingen kan på mange måter sammenlignes med det som skjedde innen oljeservice for 10 – 15 år siden. Norge er i dag verdensledende på innovasjon og leveranse av spesialiserte løsninger til oljebransjen over hele verden. De samme mulighetene ligger nå på servicesida i havbruket, oppsummerte Helland.

Stor vilje til å investere
Som bilde på utviklingen i havbruksnæringa viste Helland til bankens egen analyse av aktiviteten i næringa. Den viser at det i perioden 2014 – 2016 skal investeres for rundt fem milliarder kroner i alt fra settefiskanlegg til brønnbåter og slakterier.

– Det sier litt om hvilken styrke det er i havbruksnæringa om dagen, sa Helland.

– Vi går ei fantastisk spennende fremtid i møte. Jeg vil benytte anledningen til å gratulere alle dere som har vært kloke nok til å satse på den næringa som kommer til å bety mest for nasjonen når oljen en gang i fremtiden fases ut. Her er det ubegrenset med muligheter, både nasjonalt og internasjonalt!