Vil ha felles næringsforening

Næringslivet i Nærøy ønsker seg et aktivt og grenseoverskridende talerør.Det er klart etter at resultatene fra en spørreundersøkelse blant næringsaktører og samarbeidspartnere i Nærøy er offentliggjort. Undersøkelsen ble igangsatt tidligere i høst etter initiativ fra Nærøy Næringsforening.

– Etter noen år med et ganske lavt aktivitetsnivå ønsker vi å ta et nytt grep. Da må vi vite hva næringslivet vil med oss, sier Harald Grøtting, daglig leder i Nærøy Næringsforening.

Unison støtte til felleskapet
Spørreundersøkelsen gikk ut til både medlemmer og ikke-medlemmer i Nærøy. Svarene viser at næringslivet ønsker en bredt anlagt næringsforening: Åtte av ti ønsker seg bransjeoverskridende næringsforening i felleskap med nabokommunene. Det viktigste innsatsområdet er ifølge de næringsdrivende selv å synliggjøre utfordringer og behov i det politiske miljøet, særlig med tanke på å sikre bedriftene attraktive arealer og effektiv infrastruktur.

NYN-leder Marit Dille og Lill Tove Røed i styringsgruppa for strategiprosjektet i Nærøy Næringsforening har konkludert: Næringslivet i Ytre Namdal må stå samlet.
NYN-leder Marit Dille og Lill Tove Røed i styringsgruppa for strategiprosjektet i Nærøy Næringsforening har konkludert: Næringslivet i Ytre Namdal må stå samlet.

– Dette forteller oss at kommunegrensen ikke er så viktig for næringslivet. NYN har tidligere anbefalt at det opprettes ei felles næringsforening for regionen, sier Marit Dille. Som daglig leder i det interkommunale omstillingsprogrammet Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal (NYN IKS) understreker hun behovet for et næringspolitisk talerør for hele Ytre Namdal også etter at NYN avsluttes i 2016.

Snakker med naboene
Videre viser undersøkelsen at en eventuell felles næringsforening bør satse mer på kunnskapsdeling og nettverksbygging. Et stor andel av de spurte ønsker seg en arena de kan møtes på jevnlig, for eksempel i form av frokostmøter, dagsseminarer eller kveldsmøter.

– Jeg er tilfreds med at mange har svart, og at svarene gir oss en tydelig retning i det videre arbeidet, forklarer Harald Grøtting, som nå inviterer naboene til næringssamarbeid.

– Prosessen mellom Nærøy og Vikna er allerede godt i gang, og styrene i de to næringsforeningene vil nå etablere en dialog med næringslivet i Bindal og Leka, sier Grøtting.