Velkommen, Eva Beate!

Eva Beate Eidsmo skal bidra med administrativ støtte til NYN-laget.27-åringen fra Nærøy er allerede på plass i stillingen (40 %) som administrasjonssekretær. I sin faglige bagasje har Eidsmo utdanning som administrativ koordinator.

– Min oppgave er først og fremst å bidra til at de administrative oppgavene blir ivaretatt på en god måte. I dette ligger det blant annet å bistå daglig leder med forefallende kontorarbeid, forteller Eidsmo.

– Jeg er glad for at vi har fått Eva Beate med på laget. Hun bidrar med relevant kompetanse i støtte til ledelse, styre og medarbeidere i NYN. Med Eva Beate på plass frigjør vi samtidig kapasitet til vårt arbeid med å legge til rette for vekst og utvikling i Ytre Namdal. Slik sett vil hun bidra til å smøre maskineriet i virksomheten, sier NYN-leder Marit Dille.