Satser lokalt, konkurrerer nasjonalt

Fra basen i Rørvik er Sincos Software AS i ferd med å finne fotfeste i en bransje med knallhard konkurranse. NYN har bidratt til veksten.Rørvik-bedriften har siden oppstarten i 2011 vokst seg stor på sitt nettbutikk-konsept 24Nettbutikk.no. Med over 800 virtuelle butikkeiere på kundelista er daglig leder Robert Zwarg en av landets største aktører innen utvikling og drift av nettbutikker.

Nå er også bedriftens seneste «lavprissatsing» på websider gjennom merkenavnet Nettkompaniet.no i ferd med å finne fotfeste i en bransje med sterk konkurranse fra nasjonale og internasjonale storaktører.

I 2014 har NYN forsterket fokuset på TIFT-klyngen i Ytre Namdal. Daglig leder Marit Dille er glad for at satsingen gir resultater.
I 2014 har NYN forsterket fokuset på TIFT-klyngen i Ytre Namdal. Daglig leder Marit Dille er glad for at satsingen gir resultater.

– Vi produserer nettsider til bedriftsmarkedet i Norge. Vårt fokus er pris, design og funksjonalitet, forklarer Zwarg.

Utfordring ble mulighet
Det nyeste skuddet på Sincos-stammen er et resultat av dugnadsprosjektet «Rørvik Calling», hvor bedrifter i callsentermiljøet i kystbyen mobiliserte for å skape ny aktivitet etter at Teleperformance AS (TP) la ned sin Rørvik-avdeling i 2013. Avdelingens 55 ansatte jobbet fram til nedleggelsen med support av Canal Digitals kunder i Norge. Etter nedleggelsen fikk mange ny jobb i den etablerte klyngen av TIFT-bedrifter (teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting) i Rørvik.

Robert Zwarg så på sin side muligheter til å skape nye arbeidsplasser i kjølvannet av TP-nedleggelsen. Sincos-eieren hentet inn et knippe kompetente medarbeidere fra bedriften, og gjennom et NYN-støttet pilotprosjekt har teamet utviklet den tekniske løsningen og testet responsen i markedet for nettsider i lavprissegmentet. Ett år etter at TP stengte dørene er kan både Robert Zwarg og NYN-leder Marit Dille slå fast at satsingen er i ferd med å betale seg: Etter avslutningen av pilotprosjektet sysselsetter Nettkompaniet i dag tre personer på heltid.

– Vi vil fortsette den gode utviklingen, og flere vil komme til på sikt, avslører Zwarg.

– I 2014 økte vi satsingen på TIFT-bransjen i Ytre Namdal. For NYN var det interessant at Sincos tok vare på ressurser og kompetanse fra Teleperformance, samtidig som bedriften har skapt nye og bærekraftige arbeidsplasser. Det er i omstillingsprogrammets ånd. Det er dessuten oppløftende å se at en bedrift med lokalt eierskap kan hevde seg i et nasjonalt marked, sier Dille.

NYN bidro med halvparten av Sincos-prosjektets budsjett på 925 000 kroner.

NYN-støtten var avgjørende
I dag jobber ni personer i Sincos Software, mens den tiende kommer inn gjennom dørene i Kjøpmannsgata i løpet av oktober. På lang sikt har bedriften en målsetning om at den samlede virksomheten skal vokse ytterligere.

– Markedet preges av økende krav til profesjonalitet og oppfølging. Det kommer også nye myndighetskrav til sikkerhet og tilgjengelighet på nettsider. Vårt mål er å bli ledende i Norge på nettsider. Europa er også interessant. Hvis vi skal vokse er vi helt nødt til å se ut over landets grenser. I løpet av den neste femårsperioden kommer vi til å bli flere, men det er for tidlig å si om vi ender opp på 20 eller 30 ansatte, sier Zwarg.

– Den støtten vi fikk fra NYN har vært avgjørende for at vi har skapt nye arbeidsplasser, konkluderer nettgründeren.

TIFT utgjør sammen med marin sektor, maritim sektor og reiseliv de fire satsingsområdene for NYN. I løpet av de neste ukene skal NYN knytte til seg en TIFT-koordinator for å styrke satsingen ytterligere.