Regionene samles på Leka

Samarbeid mellom Sør-Helgeland og Ytre Namdal står i fokus når åtte kommuner fra begge sider av fylkesgrensa møtes til rådslagning på Leka.Sør-Helgeland regionråd og Kystgruppen (Nærøy, Vikna og Leka) startet allerede i vår med å se på felles muligheter og utfordringer i forbindelse med et NYN-initiert møte i Brønnøysund. Tirsdag og onsdag fortsetter prosessen med et felles regionrådsmøte på Leka.

– Ytre Namdal og Sør-Helgeland samarbeider allerede på en rekke områder; blant annet havn, reiseliv og infrastruktur. Vi har i det hele tatt mye å snakke sammen om, og for oss som jobber med regional utvikling er det svært oppløftende at man fortsetter møtevirksomheten, sier NYN-leder Marit Dille. Hun trekker fram infrastruktur og kommunikasjon mellom regionene som et nøkkelområde for å sikre vekst og sysselsetting på begge sider av grensa.

Under møtet får representanter fra Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad, Bindal, Leka, Nærøy og Vikna blant annet høre Dille fortelle om arbeidet med en hurtiggående «opplevelsesbåt» mellom Brønnøy og Rørvik.

– Arbeidet med en opplevelsesbasert hurtigbåtrute er et konkret eksempel på regional samhandling på tvers av fylkesgrensa, sier Dille.

Les mer: Nordland FK gir 200 000 til etablering av hurtigbåtrute.