Muligheter hos naboen i nord

Arbeidet med omstilling i Bindal åpner dører for næringslivet i Ytre Namdal. Aktører på begge sider av fylkesgrensa spiller hverandre gode.Etter konkursen i hjørnesteinsbedriften Bindalsbruket er kommune og næringsliv i kommunen inne i en omstillingsfase. Fredag tok utviklingsaktører i Ytre Namdal turen for å se nærmere på mulighetene nord for fylkesgrensa. Blant annet var Ytre Namdal Utviklingsforum (YNU) innom den nær 14 000 kvadratmeter store brukstomta – industriarealet hvor Bindal kommune nå rigger for ny næringsaktivitet relatert til treindustri.

– Omstillingsprosessen i Bindal gir synergier for Ytre Namdal. Vi har ulike satsingsområder, men den ulikheten bidrar til at vi kan utfylle hverandre, sier Marit Dille, som leder styringsgruppa for omstillingsprosjektet i Bindal. Dille viser til at kommunens fokus på treindustri, energi og mineraler kan være interessant for næringsaktører fra Ytre Namdal.

– Vi har allerede konkrete eksempler på at aktører fra Ytre Namdal ser til Bindal og de mulighetene som ligger der. Det er positivt for verdiskapingen i hele regionen, sier Dille.

Kommunestyret i Bindal tar torsdag stilling til om kommunen skal søke Nordland fylkeskommune om omstillingsstatus. Den økonomiske rammen for omstillingsprosjektet er på fire millioner kroner årlig over en seksårsperiode. Av dette skal kommunen selv bidra med én fjerdedel, mens Nordland fylkeskommune dekker det det resterende.

Nærøy, Vikna og Leka har gjennom NYN hatt et tilsvarende omstillingsprogram. I løpet av prosjektets to første år bidro NYN til at det ble skapt og sikret 190 arbeidsplasser i Ytre Namdal.

– Det er også grunnen til at vi har knyttet til oss Marit Dille. Hun kjenner prosessene fra før. Vi er en liten kommune, og da er det avgjørende at vi spiller på lag med andre for å utvikle kompetanse og nettverk innenfor næringslivet, sier Marit Røstad, prosjektleder for omstillingsarbeidet i Bindal kommune. Hun mener at både muligheter og utfordringer forener kommunene på begge sidene av fylkesgrensa.

– Skal Ytre Namdal og Bindal lykkes i framtida er det viktig at vi ikke ser så alt for mye på kommune- og fylkesgrenser. Vi er avhengige av et godt samspill med naboene, sier Røstad.