HiNT lanserer lederutdanning i YN

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) starter i opp lederutdanning i Ytre Namdal våren 2015.Tilbudet er utviklet av høgskolen i samarbeid med Nyskaping og Utvikling i Ytre Namdal (NYN IKS) og Vikna Næringsforening, og baserer seg på et velprøvd konsept.

– Vi har gjennomført flere runder ved Skogmo Industripark, og nå tar vi med oss de positive erfaringene til Ytre Namdal, forteller Aina Hildrum, høgskolelektor ved HiNT og daglig leder for Partnerskap Namdal.

Høgskoleutdanningen i ledelse er tilrettelagt for personer i fullt arbeid, med tre ulike moduler som til sammen tilsvarer 60 studiepoeng. Den første modulen – Praktisk ledelse 1 – starter opp våren 2015 og gir 10 studiepoeng. I løpet av våren får studentene grunnleggende innsikt i fagområdene ledelse, strategi og økonomistyring.

Tilpasset lokale behov
Blant tilgjengelige fagemner i de neste modulene nevner Hildrum prosjektledelse, strategi, kvalitetsledelse, kontraktsledelse, praktisk styrearbeid, prosessledelse og logistikk.

– Studiet bygges opp i dialog med næringslivet i Ytre Namdal. Slik kan vi skreddersy et opplegg som er best mulig tilpasset bedriftene i regionen, forklarer Hildrum.

– Alle bedrifter har behov for kunnskap gjennom hele verdikjeden, enten det er på produksjons- eller ledelsesnivå, og derfor er dette et positivt tilskudd til næringslivet i regionen. Et desentralisert og tilrettelagt opplegg i Ytre Namdal vil senke terskelen for kompetanseheving i bedriftene. Vi har allerede mange dyktige ledere i regionen. Disse får nå muligheten til å oppdatere kunnskapen sin, samtidig som personer uten formell utdanning får mulighet til faglig og karrieremessig utvikling, sier Ragnar Sæternes i NYN.

– Økt kompetanse vil gjøre bedriftene mer fleksible og robuste, og kunnskapen sannsynliggjør i tillegg større konkurransekraft, understreker Sæternes.

Vil du vite mer? Kontakt Marit Dille i NYN eller Jahn Tharaldsen i Vikna Næringsforening.