Havneavtalen er signert

Avtalen om et felles interkommunalt havneselskap i Ytre Namdal ble tirsdag kveld signert av ordførerne. Det nye selskapet har mål om å bli stor på transport av sjømat fra Midt-Norge til Europa.Fra tidligere av har de respektive kommunestyrene i Vikna, Nærøy og Leka gitt sin tilslutning til å etablere et felles havneforetak. Avtalen innebærer at kommunene legger ned sine havneselskap fra nyttår. Samtidig samles kompetansen og verdiene i det nystiftede selskapet Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Les mer: Kommunene sier ja til felles havnesatsing.

– Denne satsingen er viktig for å samle regionen og ha felles tanker om vekst og transportløsninger for næringslivet, sier havnefogd i Rørvik Paul Ingvar Dekkerhus til Trønder-Avisa. Han blir samtidig historiens første leder i det interkommunale havneforetaket.

Stort potensial på kjøl
Det nye havneselskapet vil få sitt hovedkontor i Rørvik, og etableres med en samlet startkapital på nær 85 millioner kroner. Dette representerer dagens havneverdier i de tre kommunene, verdier som er framkommet etter at det i år er gjennomført takstrunder i alle tre kommunene. Vikna kommune blir største eier, og går inn med 86,2 prosent av verdiene i selskapet.

Behovet for et felles havneselskap for Ytre Namdal, ble avdekket gjennom Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) sin varestrømsanalyse i 2013. Analysen viste at den årlige varestrømmen til og fra Ytre Namdal utgjør én million tonn årlig. Sammen med nasjonale føringer pekte også denne analysen på at større havnedistrikter er formålstjenlig for å stimulere til mer godstransport på sjø, og viktig for å utvikle havnene som sentrale bindeledd i transportkjeder.

Det samlede potensialet ved å flytte transport av hvitfisk og laks fra bil til båt utgjør i dag en reduksjon på mellom 12 000 og 13 000 trailere på veinettet mellom Midt-Norge og kontinentet.

På kjøl fra 2016?
Første og viktigste oppgave for det nye havneselskapet blir dermed å levere infrastruktur og logistikkløsninger som muliggjør transport av oppdrettslaks og annen sjømat med skip til Europa. Sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn inngår det nye havneselskapet i Ytre Namdal i den såkalte Kysthavnalliansen, som skal gå i dialog med befraktere og kunder.

– Vi ser at Vikna er ideell som nordligste punkt for skiping av sjømat fra Midt-Norge til Europa. Satsingen oppfattes veldig positivt i næringa og også fra politisk hold, sier seniorrådgiver Jan Olav Bjerkestrand i Kristiansund og Nordmøre Havn til Trønder-Avisa.

Det nye havneområdet på Kråkøya nord for Rørvik blir en sentral del av satsingen. Der etableres en 80 meter lang dypvannskai, komplett med ro/ro-rampe. Slik kan conatinervogner med sjømat kjøres direkte om bord i et lasteskip. Etter en tur innom Hitra Kysthavn går sjømaten strake vegen til havner nærmere markedene i Europa.

– Vi regner med å være i gang med bygging i 2015, slik at de første trallene med laks og sjømat kan kjøres om bord våren 2016, sier Dekkerhus, som er fast i trua på at fraktkundene vil velge kjøl når tilbudet er på plass.

– NYN-analysen fra i fjor avdekker store transportbehov. Vi tror at kundene kommer når vi har ei havn som tjener deres interesser, spår Dekkerhus.