Etablereropplæring Ytre Namdal

Kurs utsatt til etter jul.Oppstart av kurs som skulle begynne nå i oktober, er utsatt til etter jul. Dette på grunn av lite påmeldinger av deltagere.

Allerede påmeldte deltagere har fått tilbakemelding, og vi kommer tilbake med nye datoer når dette er klart.

På portalen for Etablereropplæring i Ytre Namdal vil det etter hvert ligge nødvendig informasjon, og muligheter for påmelding.