NYN søker TIFT-kompetanse

NYN skal knytte til seg en dedikert person som kan bistå i arbeidet med å utvikle TIFT-bransjen i Ytre Namdal.TIFT, teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting, er en næringsklynge som sysselsetter rundt 350 personer i Ytre Namdal. Videreutvikling av sektoren er ett av fire definerte satsingsområder for NYN, og tirsdag kunngjorde omstillingsprogrammet at man nå søker i relevante kunnskapsmiljøer etter en egen prosjektkoordinator for å styrke utviklingsarbeidet.

– Jeg ser fram til å få en dedikert ressurs i teamet som har kunnskap om TIFT-bransjen. Det vil gi oss et tydeligere fokus på innsatsområdet, sier daglig leder i NYN Marit Dille.

NYN søker primært etter miljøer med forståelse for prosjekt- og innovasjonsarbeid, som kan drive nettverks- og relasjonsarbeider og som kan være en døråpner for bransjen mot aktuelle nettverk. Videre skal koordinatoren koble lokale prosjekter med andre relevante tiltak.
Det er ventet at prosjektkoordinatoren starter opp sitt arbeid 1. november, og kontrakten har en varighet ut neste år.