Enstemmig ja til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS

Kommunestyrene i Vikna og Nærøy har enstemmig gått inn for å etablere Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS sammen med Leka kommune. Kommunepolitikerne i Leka behandler saken torsdag 25. september.Forutsatt at Leka kommune gir sin tilslutning, vil de tre kommunene denne uka ta den formelle beslutningen om å etablere et felles havnedistrikt for Ytre Namdal. Samtidig sier de ja til å overføre sine respektive havneverdier til et nytt felles havneselskap, som får navnet Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

85 millioner i startkapital
Det nye havneselskapet vil få sitt hovedkontor i Rørvik, og etableres med en samlet startkapital på nær 85 millioner kroner. Dette representerer dagens havneverdier i de tre kommunene, verdier som er framkommet etter at det i år er gjennomført takstrunder i alle tre kommunene. Vikna kommune blir største eier, og går inn med 86,2 prosent av verdiene i selskapet.

Det interkommunale havneselskapet etableres med et representantskap (eiermøte) hvor Vikna får to representanter og Nærøy og Leka en representant hver. I tillegg får næringslivet to plasser i representantskapet.

Viktig for næringsutvikling
– Det nye havneselskapet skal ledes av et styre som skal bestå av fem medlemmer. Det er enighet mellom eierkommunene at styremedlemmer først og fremst skal velges ut fra kompetanse, sier Jon L. Gjemble, som har ledet arbeidet med å samle Ytre Namdal til ett havnedistrikt.

Behovet for et felles havneselskap for Ytre Namdal, ble avdekket gjennom Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) sin varestrømsanalyse i 2013. Sammen med nasjonale føringer pekte også denne analysen på at større havnedistrikter er formålstjenlig for å stimulere til mer godstransport på sjø, og viktig for å utvikle havnene som sentrale bindeledd i transportkjeder. Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS vil bidra til økt konkurransedyktighet for næringslivet i regionen, og muliggjøre moderne, intermodale (bil, bane, båt) transportløsinger, spesielt for fiskeprodukter.

Sterkere med samarbeid
– Nærøy kommune har få havner, men et samarbeid i regionen vil styrke kommunens evne og kompetanse til å videreutvikle disse og øvrige sjøområder i et fellesskap med våre nabokommuner, sier rådmann Arnt Wendelbo i Nærøy.

Et av de første prosjektene det nye havneselskapet vil jobbe med, er etablering av sjøtransport av sjømat til Europa. Ytre Namdal og Hitra/Frøya har allerede gått sammen i Kystalliansen for å utvikle nye transportløsninger.