Suksess for Namdalskysten

Samarbeid virker! Blant over 150 000 besøkende på Trøndersk Matfesitval i Trondheim, klarte Ytre Namdal å etablere et nytt, positivt varemerke for profilering av regionen: Heretter er vi Namdalskysten!Ytre Namdal stilte på Trøndersk Matfestival med et rekordstort, 72 kvadratmeter stort utstillingsvindu kalt «Namdalskysten». Bak Namdalskysten sto hele 26 aktører fra Nærøy, Vikna og Leka som sammen ønsket å promotere opplevelser, mat, utdanning og næringsliv.

Sammen gjør sterk
«Namdalskysten»-nettverket er etablert med støtte fra NYN. Mat- og reiselivsbedrifter hadde sentrale roller på Matfestivalen, men gjennom det omfattende bedriftssamarbeidet kunne standen profilere langt mer enn fiskemuligheter og overnattingssteder for de mer enn 150 000 festivaldeltakerne.

– Vi mener at slik felles promotering er en styrke for alle. Erfaringene fra Matfestivalen er at samarbeidet gir slagkraft til markedsføringen av både enkeltbedriftene og regionen, sier initiativtaker og organisator Sunniva Nicolaisen ved Rørvik Fisk, som også kunne hente hjem ny heder for sin fiskemat under arrangementet.

Applauderer initiativet
Hovedmålet for Namdalskysten-samarbeidet har vært å utvikle et konsept som bygger oppunder den regionale merkevaren på arrangementer og messer. Omdømmebyggingen skal skje gjennom følgende matopplevelser, reise- og opplevelser samt rekruttering og kunnskap og profilere Ytre Namdal som en matregion, reisemål samt arbeids- og kompetansemarked.

– Det brede partnerskapet bak «Namdalskysten» er en nyskaping i markedsføringen av Ytre Namdal, og bygger opp under å profilere oss som en matregion. Som utviklingskontor for reiselivsnæringen i regionen, er vi i NYN begeistret over at næringsaktørene nå selv tar nye grep. Resultatene fra Matfestivalen viser tydelig at reiselivet er viktig for øvrig næringsliv, og at matregionen Ytre Namdal trenger reiselivet, sier daglig leder Marit Dille i NYN.