Skolerer politikerne i reiseliv

Leka kommune og NYN inviterer politikere i Nærøy, Vikna og Leka til reiselivskurs. – Det er viktig at politikerne forstår kommunens rolle i reiselivsutvikling lokalt, sier Marit Dille i NYN IKS.Kurset setter fokus på kommunens rolle i reiselivs- og reiselmålsutvikling. Kurset er spesielt beregnet på politikere i Leka, Vikna og Nærøy, som er viktige premissleverandører for reiselivsutvikling lokalt.

Kurset arrangeres på Leka 25. september 2014.
Kursleder er Torill Olsson, MIMIR.
Det er ingen kursavgift.

Målet med kurset er å øke kunnskapen om reiseliv som næring, bidra til et felles begrepsapparat og forståelse for hvordan man kan skape en positiv utvikling av reiselivs- og opplevelsesnæringen lokalt.

Hovedtemaer for kurset er:
* Hva kjennetegner reiselivet som næring?
* Reiselivets betydning for lokalsamfunnet
* Trender og utviklingstrekk som preger reiselivet nå og i fremtiden
* Utfordringer og muligheter ved reiseliv som næring
* Kommunenes rolle og betydning for reiselivet

– Kurset er viktig i arbeidet med å bygge strategisk reiselivskompetanse og implementere reiseliv som sentral og langsiktig utviklingsstrategi i kommunale planer, sier daglig leder Marit Dille i NYN IKS.

Det legges opp til både diskusjon og dialog. Påmelding innen 1. september til Leka kommune, 74387000.