Samarbeid styrker rekruttering

Bedrifter i Ytre Namdal får lettere tilgang til den nordtrønderske storsatsingen på rekruttering: Jahn Tharaldsen i Vikna næringsforening blir JOBBiNTs kontaktpunkt.JOBBiNT står for Jobb i Nord-Trøndelag, og er den største enkeltsatsingen på rekruttering i Nord-Trøndelag noen sinne. Bak initiativet står både private og offentlige virksomheter. Arbeidet koordineres av Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag, mens mange av rekrutteringstjenestene er samlet på jobbportalen www.jobbint.no.

Styrker JOBBiNT i YN
Nå styrker JOBBiNT tilbudet til arbeidsgivere med rekrutteringsbehov i Ytre Namdal. Kunnskapsparken i Nord-Trøndelag har inngått en samarbeidsavtale med Vikna næringsforening. I tillegg til å markedsføre JOBBiNTs rekrutteringstjenester overfor bedrifter og kommuner i regionen, skal daglig leder Jahn Tharaldsen sørge for tett oppfølging av kunder i regionen. Avtalen med JOBBiNT er et direkte resultat av et rekrutterings- og kompetanseutviklingsprosjekt næringsforeningen nylig har gjennomført med Vikna og Nærøy kommuner, Ytre Namdal videregående skole, Telenor, Sinkaberg Hansen AS, Nils Williksen AS og Emilsen Fisk AS.

– Arbeidsgivere som knytter seg til JOBBiNT får tilgang til rekrutteringsverktøyet WebCruiter, JOBBiNT som markedsføringskanal og den felles CV-databasen vi har med personer som har sagt at de er interessert i å jobbe nettopp i Nord-Trøndelag. Bedriftene og kommunene kan dermed målrette rekrutteringsarbeidet sitt i større grad, sier Tharaldsen.

Ekstern markedsføring
Gjennom samarbeidsavtalen blir Tharaldsen også Ytre Namdals ansikt på JOBBiNTs eksterne arrangementer, som blant annet Trøndelagsdagen i Trondheim og Trøndertreff i Oslo. Ansvarlig for JOBBiNT, Anne Peggy Schiefloe, kan fortelle at medlemsbedriftene allerede merker resultatene fra rekrutteringssamarbeidet.

– Regionalt samarbeid er viktig for å lykkes med å rekruttere arbeidskraft. Når private og offentlige virksomheter i fylkets 23 kommuner i Nord-Trøndelag viser seg fram som en felles arbeidsmarkedsregion, blir mangfoldet av karrieremuligheter mer synlig og tydelig, sier Schiefloe.

Økt tilgjengelighet
Daglig leder i NYN IKS, Marit Dille, er tydelig på at rekruttering av kompetent arbeidskraft er en av de viktigste utfordringene for vekst og utvikling i Ytre Namdals næringsliv. NYN bruker selv JOBBiNT, og Dille er fornøyd med at alle kommunene i regionen har meldt sin interesse.

– Og gjennom samarbeidsavtalen mellom JOBBiNT og Vikna næringsforening gjøres et etterspurt verktøy tilgjengelig også for bedriftene i regionen, sier Dille.