NYN på nasjonal konferanse

I oktober får hele Norge ta del i hvordan Ytre Namdal jobber med næringsutvikling.Hele omstillings-Norge samles til den nasjonale omstillingskonferansen på Rica Helsfyr hotel i Oslo 22.-23. oktober. Blant temaene på årets konferanse, er reiselivsutvikling. Og blant foredragsholderne på konferansen, er reiselivskoordinator Renate Strand.

Celebert selskap
Omstillingskonferansen arrangeres av Innovasjon Norge årlig, og tar for seg ulike temaer knyttet til praktisk omstillingsarbeid. I år fokuseres det på resultater fra omstillingsarbeid, og omstillingsarbeid sett i et globalt perspektiv. Reiselivsnæringen vies spesielt oppmerksomhet.

Innovasjon Norges divisjonsdirektør for Norgesprofil og opplevelser, Per Arne Tuftin, innleder til reiselivsbolken med foredraget «Reiseliv som distriktsnæring». Deretter presenteres to eksempler på hvordan omstillingsprogrammer har jobbet med reiselivsutvikling. Reiseliv og opplevelser er en av fire satsingsområder og strategiske utviklingsområder for det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS – som har ansvar for gjennomføring av omstillingsprogrammet i Ytre Namdal.

På Omstillingskonferansen 2014 presenterer reiselivskoordinator Renate Strand hvordan det gjennom omstillingsprogrammet er jobbet med reiselivsutvikling i Ytre Namdal.