Inviterer til dialog med politikerne

23. og 24. oktober er det igjen duket for den store næringskonferansen for marint og maritimt næringsliv: Gjennom Blå konferanse 2014 ønsker blå næringer enda tettere dialog med politikerne.Blå konferanse har vokst til en stor og viktig arena for samhandling, nettverksbygging og utvikling av blå sektor. Torsdag 23. oktober er det klart for Blå konferanse 2014, som også denne gang vil finne sted i Norveg, Rørvik.

Bak konferansen står Ytre Namdal videregående skole, Val videregående skole og Ytre Namdal Maritime fagskole og samarbeidspartnerne Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) og SpareBank 1 SMN.

– Dette er samarbeidspartnere som gir oss en god bredde i næringslivet og en unik mulighet til å koordinere og supplere ulike behov, sier Gretha Aarseth Nordbøe, som har ansvaret for koordinering og gjennomføring av konferansen som denne gang har klare ambisjoner om å nå beslutningstakere.

– Vi ønsker også denne gangen å sette politikerne i fokus slik at det kan skapes en fornuftig dialog og at vi får fremført en solid politisk oppsummering på slutten av konferansen: Vi tar sikte på en panel- eller dialogdebatt der politikere får synliggjort sitt ståsted i forhold til blå næringer, sier Aarseth Nordbøe.

Stortingsbenken, fylkesråd, gruppeledere i fylkestinget og lokale ordførere er selvskrevne deltagere på Blå konferanse, som retter fokus mot strategisk utvikling i maritim og marin sektor. Arrangørene er allerede kommet langt med å få på plass interessante forelesere, og vil også i år tilby parallellsesjoner av faglig høy klasse rettet mot fiskeri- og rederinæring.

– Ønsket er at alle bedrifter som jobber sjørelatert skal delta på konferansen. Konferansens fokusområder er spesielt viktige for regionen Ytre Namdal, men har også store ringvirkninger for hele Trøndelags næringsliv, sier Aarseth Nordbøe.

Fullstendig program for konferansen vil bli sendt ut i uke 36. Frist for å melde seg på konferansen er satt til uke 39. For mer informasjon og påmelding:
Gretha Aarseth Nordbøe – mob. 958 52 601 eller gretha-aarseth.nordboe@ntfk.no.