Inspirasjonstur

22.-24.august arrangerer Matnavet og Interreg-prosjektet Søka Gammelt Skapa Nytt Mathantverk en inspirasjonstur for etablerere og andre interesserte innen lokalmat og bygdeturisme.Foreløpig program:

Fredag 22. august
10.00 Avreise Steinkjer

Søndag 24. august
20.00 Ankomst Stjørdal
21.00 Ankomst Steinkjer

Påmelding: Innen 12.august 2014
Pris: maks kr 2000, inkl. studiebesøk, måltider (eks drikke), overnatting.
Påmelding til www.maere.no, under fanen kurs

Velkommen med på en inspirerende og inneholdsrik studietur til Jämtland!