Knytter kontakter på Helgeland

Styret i NYN besøker denne uka offshore-clusteret rundt Petro Næringshage i Sandnessjøen. Selve styremøtet gjennomføres denne gang på Lovund.Forsynings- og vedlikeholdsbasen Helgelandsbase AS er lokalisert på Horvnes rett utenfor Sandnessjøen sentrum. Siden 1983 har Helgelandsbase utført basetjenester til de fleste av oljeselskapene som opererer i Norskehavet. Dette inkluderer Phillips (PPCO), Exxon, Mobil, BP, Elf, Amoco, Chevron, BP Amoco, ENI, Shell, Saga, Hydro, Det Norske og Statoil.

TorHenningJørgensen650
NYNs styreleder Tor Henning Jørgensen har tidligere ledet omstillingsprogrammet på Ytre Helgeland.

Styret i NYN ønsker gjennom sitt besøk i Sandnessjøen å få ta del i erfaringer og kunnskap bygget opp innenfor service-, forsynings- og logistikktjenester gjennom disse 30 årene. NYNs styreleder Tor Henning Jørgensen har tidligere vært leder for omstillingsregionen HALD, som omfattet kommunene Herøy, Alstahaug (Sandnessjøen), Leirfjord og Dønna.

Sentrum Næringshage
NYN-styret ønsker å knytte tettere kontakt også med det øvrige utviklingsmiljøet på Helgeland. Under besøket vil styret derfor også møte administrerende direktør Jørn Clausen i Sentrum Næringshage. Næringshagen har avdelinger både i Sandnessjøen, Mosjøen og på Trofors, og samarbeider også med Torgar Næringshage i Brønnøysund og Kunnskapsparken på Helgeland i Mo i Rana. Næringshagen alene representerer rundt 50 bedriftene og over 200 personer innen flere bransjer.

Fra Sandnessjøen vil NYN-styret også ta turen ut til øysamfunnene Træna og Lovund, hvor marine næringer og kystbasert reiseliv står sterkt. På Lovund får styremedlemmene omvisning hos oppdrettsselskapet Nova Sea. Styret vil også gjennomføre sitt ordinære styremøte på Lovund.

Sakliste for styremøte i NYN, 4. juni 2014:
– Godkjenning av referat fra styremøte 9. april på Kolvereid.
– Orientering fra daglig leder
– Saker som legges fram for styret for orientering:
— Kystplan for Namdalen
— Havnesamarbeid Ytre Namdal, «sjøtransport av laks og sjømat fra Hitra/Frøya og Ytre Namdal»
– Søknad As Rørvik Fisk & Fiskmatforretning «Promotering Ytre Namdal»
– Eventuelt