Kartlegger effekten av reiselivet

Hvor stor er egentlig reiselivsnæringen i Ytre Namdal, og hvor mye betyr den egentlig for regionen? Det skal Menon Business Economics AS fortelle oss.Allerede i 2009 slo en konkurransefortrinnsanalyse fast at opplevelsesnæringen i Ytre Namdal har et betydelig potensial for vekst og verdiskaping. I fjor ble regionens felles strategi for utvikling av besøks- og turistnæringen vedtatt. Nå har NYN IKS engasjert Menon Busines Economics AS til å gjennomføre en ringvirkningsanalyse av reiselivet i Ytre Namdal.

– Potensialet for framtidig vekst og verdiskaping innenfor kyst- og kulturbasert reiseliv er godt dokumentert. Så langt ikke hatt regionale tall på hvilke effekter og ringvirkninger næringen har i Ytre Namdal. Det får vi nå, og det er viktig for å måle effekter av tiltak som igangsettes, sier daglig leder Marit Dille i NYN IKS.

HurtigrutaNsundetDet forskningsbaserte analyse- og rådgivingsselskapet Menon har 21 ansatte med sterk reiselivsfaglig kompetanse, og er et ledende miljø innen ringvirkningsanalyser. Analysen av reiselivsnærings betydning i Ytre Namdal, ledes av samfunnsøkonom Endre Kildal Iversen. Arbeidet starter før sommerferien og skal ferdigstilles i løpet av september.

Menon skal kartlegge både hotellovernatting, dagsturisme og hytteturisme, og vil samtidig også se på betydningen av å ha opplevelsessenteret Norveg i regionen. Ringvirkningsanalysen beregner sysselsetting, verdiskaping og skatteinntekter skapt direkte og indirekte av de tilreisende sitt forbruk. Rapporten vil også gi svar på hva ulike reiselivsbedrifter, Kystmuseet Norveg og Hurtigruten generer av effekt for regionen.