Inn i Kystalliansen

Nord-Trøndelag havn Rørvik IKS blir navnet på det nye regionale havneselskapet i Ytre Namdal. Det kommende selskapet danner allerede nå allianse med Hitra/Frøya og Nordmøre. Det skal gi mer sjømateksport sjøveien og vekst i Ytre Namdal.Ordfører Steinar Aspli leder styringsgruppen som arbeider med å få på plass et nytt regionalt havneselskap for Ytre Namdal. På en pressekonferanse i dag avslørte han at navnet på det nye selskapet blir Ytre Namdal havn Rørvik IKS.

– Samtidig etablererer regionen nå Kysthavnalliansen sammen med Hitra/Frøya og Nordmøre, sier Aspli.

I en felles pressemelding forteller Rørvik havn KF og Kristiansund og Nordmøre Havn IKS at de allerede nå etablerer samarbeidet. Når det nye, regionale havneselskapet i Ytre Namdal – Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS – er stifitet, vil dette selskapet ta over Rørvik havn KF sin plass i alliansen.

Kysthavnalliansen skal konsentrere seg om å bidra til overføring av gods fra vei til sjø; i første omgang sjøtransport av fisk fra kysten av Midt-Norge til Kontinentet. Sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø.

– Gjennom Kysthavnalliansen har vi nå utarbeidet en skisse til utviklingsprosjektet som skal ta planene om sjøtransport av sjømat fra Ytre Namdal via Hitra til kontinentet fram til realisering, sier Aspli.