Forlenget frist: Rådgiver IKT

Fristen for å søke på stillingen som rådgiver IKT er forlenget med en måned. Vi oppfordrer nyutdannede studenter til å søke og ønsker også kontakt med bedrifter for et eventuelt samarbeid.NYN søker rådgiver innen IKT i ett års engasjement, med mulighet til forlengelse. Vi kan tilby en meget spennende stilling til deg som enten har nettverk innenfor utviklingsorienterte teknologimiljøer eller som er nyutdannet. Bedrifter, som ser potensiale i et samarbeid, er også velkommen til å ta kontakt. Det er ønskelig med relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå innenfor elektronikk, elektro, telekom, IT eller eventuelt annen relevant utdanning og erfaring.

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) har ansvar for gjennomføring av regionens omstillingsprogram. NYN skal bidra til utvikling av 250 nye arbeidsplasser innen fire bransjerelaterte innsatsområder; marin, maritim, TIFT (Teknologiintensiv, forretningsmessig tjenesteyting) og reiseliv. Det jobbes på tvers av bransjene og vi ser spesielt interessante muligheter mellom TIFT og marine næringer.

Som rådgiver hos NYN vil du få utviklingsorienterte og varierte arbeidsoppgaver innenfor bl.a NYNs prioriterte satsninger 2014, rekruttering og profilering, analysere utviklingsmuligheter i regionen, kompetanseheving for bransjen og bygge og videreutvikle nasjonale og internasjonale kunnskapsallianser.

Ny søknadsfrist er 20. juli 2014.