Åpner døra til offshoreindustrien

Sentrale aktører på Helgelandsbase i Sandnessjøen er åpne for å samarbeide med ytternamdalske bedrifter om service- og vedlikeholdstjenester til offshore.På 30 år har Helgeland klart å etablere og utvikle et solid næringscluster med leverandører av service- og vedlikeholdstjenester til olje- og gassnæringen. Helgelandsbase disponerer i dag 150.000 m2 ferdig opparbeidet baseareal på Horvnes, like utenfor Sandnessjøen, med ca. 30.000 m2 lager, verksted og kontorfasiliteter og et tankanlegg på 23.000 m2. Tre kraner med løftekapasitet på henholdsvis 120, 160 og 210 tonn, trucker med kapasiteter fra 1,8 tonn opp til 20 tonn og en Mafitraktor med kapasitet opp til 100 tonn gir basen fleksibilitet. Nå bygges det en ny hall på 7.000 m2.

– Infrastrukturen med imponerende bakarealer som er bygget opp i løpet av de siste årene, er imponerende, sier daglig leder Marit Dille i NYN, som er involvert i viktige infrastrukturprosjekter på både arealer, vei, flyplass og havn i Ytre Namdal.

Åpner for YN-leverandører
Men like viktig for NYN-styrets besøk på Helgeland, var å sjekke mulighetene for at ytternamdalske bedrifter kan bli leverandører til offshorenæringene. Styremedlem Roald Dolmen ser muligheter.

– Kravene til kunnskap, sertifikater og kvalitet er helt klare og tydelige. Samtidig vil bedriftene i Ytre Namdal være avhengig av å ha alliansepartnere som allerede har en fot innenfor. Gjennom møtene på Helgelandsbase oppfatter jeg at det absolutt er interesse for samarbeid med leverandører fra vår region, sier Dolmen.

2014 er nærmest et hvileår for det offshorerettede industrimiljøet på Helgeland, i påvente av oppstart for Aasta Hansteen og gassrørledningen Polarled i 2015. Da starter utbyggingsarbeider kostnadsberegnet til 60 milliarder kroner. NYNs styreleder, Tor Henning Jørgensen, mener tiden er rett for samarbeid nordover.

– Jo før, jo heller. Det er alltid et konkurransefortrinn å ha folk tilgjengelig, og det kan det være behov for begge veier. Bedrifter i Ytre Namdal har to veier å gå inn i offshore: Ta kontakt med Helgelandsmiljøet og bli en del av nettverket først, eller allerede å starte nødvendige sertifiseringsprosess for å ha et produkt å presentere, sier Jørgensen.

– Sentrale aktører i Helgeland-miljøet ønsker seg samarbeidspartnere som eies lokalt. Det har vi god tradisjon og erfaring med, legger Dolmen til. Han peker på aktører som Moen Marin som aktuelle offshore-leverandører i vår region. Men også andre kan være aktuelle. Blant annet trengs det sand og stein av bestemte kvaliteter i store mengder til rørledningene som skal legges på havbunnen.

Viktige prosesser
Styret gjennomførte sitt styremøte på Lovund. Med inntrykk fra infrastrukturoppbyggingen rundt offshorenæringen på Helgeland, diskuterte styret flere strategisk viktige prosjekter for Ytre Namdal.

– Vi er inne i svært viktige prosesser knyttet til både arealplan på sjø, regionalt havnesamarbeid, flyplass, vei, reiselivsutvikling og en regional næringsplan. Styret har også besluttet at NYN skal gjennomføre en ringvirkningsanalyse som vil gi oss ytterligere, verdifull dokumentasjon på verdiskapingen i regionen, sier Marit Dille.

Eierne av det regionale utviklingsselskapet NYN IKS (Nærøy, Vikna og Leka kommuner) er fornøyde med styret, og har nylig gitt hele styret fornyet tillit. Store deler av styret har sitt daglige virke i næringslivet. Styret viste stor interesse for besøkene på industrisamfunnet Træna hvor 20 % av innbyggerne jobber innen mottak og foredling av hvitfisk og pelagiske arter. NYN-styret besøkte også den SIVA-støttede Kystinkubatoren på Lovund, og knyttet samtidig nye kontakter til reiselivsnæringen på Helgeland.