NYN-eierne fornøyde med styret

Eierne er fornøyde med arbeidet i det regionale utviklingsselskapet NYN IKS, og gir hele styret fornyet tillit.Det interkommunale omstillingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) er etablert av eierkommunene Nærøy, Vikna og Leka for å gjennomføre det regionale omstillingsprogrammet for Ytre Namdal i perioden 2010-2015.

Eierne utøver sitt eierskap gjennom representantskapet, som tilsvarer generalforsamlingen i bedrifter. 22. mai møttes eierne for å gjennomgå NYNs årsrapport, årsregnskaper og handlingsplan for 2014.

Representantskapet er fornøyd med arbeidet og resultatene som NYN har oppnådd i 2013, og uttrykker også tillit til styret i selskapet. Eierne besluttet å gi hele styret fornyet tillit.