Utreder hurtigbåt til Brønnøysund

Frode Lindberg i Kystriksveien Reiseliv er engasjert for å utarbeide en forundersøkelse om det er realistisk med en hurtigbåtforbindelse mellom Rørvik- Leka-Brønnøysund.Dette ble et av resultatene etter et møte mellom sentrale personer både fra næringsliv og politikk fra Ytre Namdal og Sør-Helgeland i slutten av mars. Det var NYN som hadde tatt initiativet og invitert til møte i Brønnøysund. Der kom det klart fram at det er et sterkt ønske om mer samarbeid mellom de to regionene.

Sentrale temaer var hvordan man skulle klare å «kapre» flere cruiseturister og ikke minst en hurtigbåtforbindelse mellom Rørvik-Leka og Brønnøysund. Her er det faktisk allerede startet en prosess i regi av NYN. Frode Lindberg i Kystriksveien Reiseliv er engasjert for å arbeide videre med prosjektet.

INTERESSE FOR SAMARBEID
Leder i Kystgruppen er Per Helge Johansen. Han er den som har ivret mest for å få til en slik hurtigbåtrute. Han har lenge innsett at dette ikke er en jobb for en mann alene. Desto større er gleden nå for at hans kongstanke nå blir utredet.

– I første omgang må det kartlegges hvem som kan bidra, vi må se på behovet i markedet og på de økonomiske aspektene i en forundersøkelse. En slik båtforbindelse vil utvilsomt bli kostbar, men hvis markedet er tilstede, er det verdt å gå videre med prosjektet, sier Frode Lindberg i Kystriksveien Reiseliv.

Han understreker et det er viktig å tenke langsiktig og han minner om at ting tar tid. Lindberg viser til satsingen på et tilsvarende tilbud mellom Lovund og Dønna som ble lagt ned da markedet var i ferd med å ta av.

VIKTIG Å BINDE SAMMEN REGIONER
– Det er viktig å binde sammen disse to regionene. I dag er det kun en bussrute og Hurtigruten som er tilbudet. Marked og økonomi er stikkordene. Vi må se på realismen i prosjektet – hva som peker for og imot. Mest sannsynlig er at ruten er i drift i 2016 hvis tallenes tale er positive, sier Lindberg.

– Jeg er glad for at vi allerede er i gang med sikte på en slik rute, sier NYN-leder Marit Dille.
Flere av temaene som var opp på møtet i Brønnøysund, vil det bli jobbet videre med. Man planlegger allerede konkrete oppfølgingsmøter. Et felles regionmøte for Sør-Helgeland og Ytre Namdal vil sannsynligvis bli holdt til høsten. Dille mener at de to regionene har svært mye til felles innen næringsliv og kultur. Regionene samarbeider allerede – i en viss grad – på noen områder. Men det er mer å gå på.

– Spesielt innen reiseliv og infrastruktur. Hurtigruten og Widerøe har konkrete planer for Helgeland som kan tilpasses Ytre Namdal, sier Dille. Her kommer en hurtigbåtrute til å stå sentralt.