NYN er god bruk av penger

Omstillingsprogrammer har positive langtidseffekter, og gjør regionen mer robust og utviklingsorientert, konkluderer forskere.Ny forskning viser at omstillingsprogrammer har positive langtidseffekter på regionens evne til å tåle og håndtere kriser og nedgangstider. I en artikkel i Norsk Geografisk Tidsskrift viser forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling, NTNU og SINTEF til at omstillingsprogrammer øker kommunen eller regionens såkalte resiliens.

– Resiliens er evnen regionen har til å takle vedvarende utfordringer og komme seg på beina igjen etter dramatiske endringer, som for eksempel nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter, sier seniorforsker og geograf Espen Carlsson i Trøndelag Forskning og Utvikling.

GODE LANGTIDSEFFEKTER
Forskerne har analysert statlig finansierte omstillingsprosjekter i 10 kommuner og regioner i Distriktsnorge. Intervjuer med nøkkelinformanter, dokumentasjon fra omstillingsprosjektene og sysselsettings- og befolkningsstatistikk fra regionene ligger til grunn for analysene. Prosjektene som er studert ble avsluttet i perioden 2000-2003, og fikk mellom 10 og 79 millioner kroner i statlige omstillingsmidler. Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS har et samlet budsjett på 36 millioner kroner over seks år (2010-2015), hvorav staten bidrar med halvparten. Den øvrige halvparten av finansieringen dekkes av Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Nærøy, Vikna og Leka.

– Hovedfunnet vårt er at langtidseffektene av omstillingsprogrammet er positive i de 10 regionene. Næringsstrukturen har blitt mer mangfoldig, og dermed også mer resilient, sier stipendiat Markus Steen ved Geografisk institutt, NTNU, til tfou.no.