Handlingsplan 2014 på agendaen

Omstillingsstyret møtes førstkommende onsdag. På agendaen står både handlingsplanen for 2014, arbeidet med Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2023 og nye prosjektsøknader.Styremøtet i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS avholdes denne gangen i Fornøyde Folk AS sine lokaler i Solsiden næringspark, Kolvereid. Møtestart er kl 10.00.

Agenda:
1. Godkjenning av referat 6. februar 2014
2. Orientering av daglig leder
3. Handlingsplan 2014
4. Søknad fra Containerservice AS
5. Søknad fra MuseetMidt
6. Årsrapport 2014
7. Godkjenning PLP «Videreføring NYN»
8. Eventuelt