Vil ha hurtigbåt Rørvik-Brønnøysund

Torsdag 20. mars reiser representanter for næringsliv og kommuner i Ytre Namdal til Sør-Helgeland for å diskutere et felles prøveprosjekt med hurtigbåtforbindelse mellom Rørvik og Brønnøysund sommeren 2015.– En hurtigbåtrute fra Rørvik til Brønnøysund åpner døren for nye og attraktive opplevelser på Namdalskysten og Helgelandskysten, og kan også styrke regionenes samlede konkurransekraft, mener daglig leder Marit Dille i det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS.

Ti uker i 2015
Sammen med lekaordfører Per Helge Johansen, leder Dille en delegasjon bestående av representanter for reiselivsnæringa, politikere og byråkrater fra både Ytre Namdal og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Torsdag møter de Sør-Helgeland regionråd, Helgeland Reiseliv, havnemyndighet i Brønnøysund, Trollfjell Geopark, Nordland fylkeskommune og Torghatten Trafikkselskap på Thon Hotel for å se nærmere på mulighetene for et felles pilotprosjekt med hurtigbåtforbindelse mellom Namdalskysten og Helgelandskysten.

– Til møtet håper vi å ha med oss et konkret tilbud fra Torghatten Trafikkselskap på kostnadene for to ukentlige tur-retur-turer Brønnøysund – Leka – Rørvik i ti uker sommeren 2015. Vi ser for oss rute på fredager og søndager, slik at også pendlere og «helgebesøkende» kan benytte seg av tilbudet, sier lekaordfører Per Helge Johansen.

Styrker reiseliv
Hovedgrunnen til ønsket om å teste ut en hurtigbåtrute mellom Rørvik og Brønnøysund, er likevel de mulighetene tilbudet kan åpne for i reiselivssammenheng.

– Det pågår allerede reiselivsprosjekter på tvers av fylkesgrensen, som Trollfjell Geopark. Et eventuelt pilotprosjekt vil åpne for nye kombinasjoner av opplevelser og tilbud både mot hurtigruteturiser, cruiseturister og temareiser med fokus både på geologi, havfiske og kajakking, og også gjøre kysten enda mer attraktiv for sykkelturister, backpakkere og flyreisende, sier Dille.

Med hurtigbåt til Ytre Namdal vil ytterligere 6.000 øyer, et nasjonalt geologisk monument, et nasjonalt kystkultursenter og en Skreifestival, bli et supplement til og utvide allerede eksisterende opplevelsestilbud i Himmelblå-landet.

Mer å samarbeide om
Hun og lekaordføreren peker også på det pågående ytternamdalske arbeidet for å oppgradere hovedvegen inn mot E6 på Gartland/Grong. Dette arbeidet vil også komme Nasjonal turistveg Helgelandskysten til gode.

– Vi tror at Sør-Helgeland og Ytre Namdal vil ha store utviklingsmuligheter gjennom et tettere samarbeid om infrastruktur. Vår første prioritet er en hurtigbåt som vil gjøre det mulig for oss å ta hele Ytre Namdal i bruk i reiselivssammenheng, og som kan bidra til økt konkurransekraft for turistnæringen også på Sør-Helgeland. Men vi vil torsdag også invitere til videre dialog og samarbeid om infrastruktur som veg, sier Dille.