Vil gi cruiseturistene flere og bedre opplevelser

Tre cruiseskip har bebudet anløp til Rørvik havn i år, mot mer enn det dobbelte i fjor. Nå legges det planer for å gjøre Ytre Namdal mer attraktive for cruiseturistene.Rørvik, med utgangspunkt i Dampskipskaia, har et potensial til å kunne tilby cruisepassasjerer forskjellige opplevelser knyttet til attraksjoner i regionen. Det kom fram da regionens reiselivsstrategi og cruisemarkedet ble satt under lupen denne uka. Den vedtatte reiselivsstrategien for Ytre Namdal er et styringsdokument for alle som jobber med reiseliv i regionen, og en strategi som aktørene står sammen om.

Representanter fra NYN, Trondheim Cruise Network Mid-Norway, lokale havnemyndigheter, Trøndelag Reiseliv og Kystmuseet Norveg var med på møtet.

Det er liten tvil om at Trondheim er den mest betydelige anløpssted for cruiseskip i Trøndelag. Det er like klart at Rørvik har attraksjoner med særpreg som bør friste til at flere skip klapper til kai i Kystbyen. Attraksjonen skal utnyttes til fulle. Det skal arbeides med å sy sammen konkrete tilbud for neste år. Markedsføringen skal spisses og intensiveres opp mot cruiserederiene.

– Sør-Gjæslingan er en perle som vil fenge fordi de cruisereisende ser etter det unike, sier Veronika Killingberg i Trondheim Cruise Network til Namdalsavisa.

– Regionen har fått på plass sin nye strategi for reiseliv og signalene om at det må samarbeides er selvsagt fornuftig. Det er også hyggelig at Kirsten Schultz i Trøndelag Reiseliv, som har lang erfaring fra internasjonal cruisenæring og Hurtigruten, har god tro på at Ytre Namdal kan levere det cruiseturistene etterspør av opplevelser, sier daglig leder Marit Dille i NYN. Hun peker på Salmonors visningsanlegg og Lekas geologi som eksempler på attraksjoner det også kan spilles på i tillegg til Sør-Gjæslingan.

Et pilotprosjekt med en hurtigbåt for å frakte turistene ut til disse attraksjonene er på trappene for sesongen 2015. Men det faktum at det i dag er få kommersielle aktører i markedet i Ytre Namdal er en utfordring. Reisefaglig koordinator i NYN – Renate Strand – sier til NA at hun imøteser at Foreningen Namdalskysten snarlig utvikles til et næringspolitisk talerør som kan bidra til produktutvikling som distriktet har behov for.

I 2013 hadde havna i Rørvik anløp av flere store cruiseskip og svært mange turister fra mange land var å se i sentrum. Dette skal i større grad enn i dag utnyttes kommersielt.