Startskudd for felles næringsplan

Denne uka smalt startskuddet: Om et knapt år skal Ytre Namdal ha en felles næringsstrategi.Siden 2010 har Nærøy, Vikna og Leka kommuner hatt et felles utviklingsselskap, Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS, som har forvaltet det regionale omstillingsprogrammet. Det offentlig finansierte næringsarbeidet tilfører regionen årlig 6 millioner utviklingskroner, og har bidratt til økt fokus på innovasjon, verdiskaping og sysselsetting. Så langt har NYN bistått over 80 virksomheter i regionen med å innhente kunnskap til videre utvikling, og mange av disse bedriftene har mål om ny eller økt produksjon og flere ansatte.

STYRKET SAMARBEID
Nå forbereder NYN-styret og eierkommunene hvordan utviklingsiveren og trykket i det regionale næringslivet skal fortsette også etter at de ekstraordinære utviklingskronene tar slutt etter neste år. Gjennom omstillingsperioden er også det regionale samarbeidet om næringsutvikling styrket mellom næringsliv og kommunene – arbeidet med regional næringsplan er nettopp et resultat av dette.

– Med full tilslutning fra eierkommunene, starter vi nå arbeidet med å utvikle en felles næringsstrategi for Ytre Namdal. Gjennom dette arbeidet håper vi å komme fram til en klar og tydelig bestilling fra næringslivet om hvordan de ønsker at det framtidige næringsarbeidet i regionen skal skje, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

BREDT PARTNERSKAP
Dille har invitert med seg et bredt partnerskap med sterk representasjon fra næringslivet. I alt settes 10 faggrupper i arbeid for å meisle ut strategier og tiltak som skal bidra til at Ytre Namdal kan utløse sine næringsmessige vekstpotensialer fram mot 2022. Denne uka var ledere og sekretærer for faggruppene samlet til Kick Off i Kulturhuset i Nærøy.

– Det er lagt opp til intensiv jobbing i faggruppene de neste månedene. Målet er å kunne sende Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2022 ut på høring i november, og at kommunene skal kunne behandle strategien tidlig neste år.